Bart Tromp (1944) was een prominent academicus in de sociologie en politicologie en tevens PvdA-ideoloog. Jarenlang verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven werd hij in 1982 benoemd tot hoofddocent bij de vakgroep politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook was hij vanaf 1990 bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vervulde meerdere bestuursfuncties in de PvdA, zoals lokaal in Eindhoven en tussen 1979 en 1985 als lid van het landelijk partijbestuur.

Publicaties