Jaarboek 1990

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

Het centrale thema in Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme is de verhouding tussen recht en politiek, met name in de theorie en praktijk van het democratisch socialisme. Het hoofdthema wordt allereerst belicht in een uitvoerig essay van J.Th.J. van den Berg. Hij bespreekt enerzijds de opkomst en vestiging van de rechtsstaat en de bijdrage die daaraan-soms via omwegen-is geleverd door de sociaal-democratische beweging. Anderzijds gaat hij in op de hedendaagse problemen van recht en rechtshandhaving en op de vraag of er eigenlijk nog wel van een specifiek sociaal-democratische opvatting hierover sprake is. Een van die hedendaagse problemen is de plaats van de rechter in het staatsbestel. In toenemende mate lijkt er sprake van te zijn dat in Nederland de rechter wordt ingeroepen om uitspraken te doen in kwesties die in feite een politiek karakter dragen. In dit kader hoort ook de vraag naar een constitutioneel hof, dat de resultaten van de wetgevende arbeid in de volksvertegenwoordiging kan toetsen aan degrondwet. Dit alles komt aan de orde in het artikel van W. Witteveen.
Daarnaast bevat dit jaarboek een overzicht van de geschiedenis en collectie van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, dat over de hele wereld grote wetenschappelijke reputatie geniet en waaraan ook een
zeer actieve uitgeverij is verbonden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl