Jaarboek 1980

Redactie: Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp.

De in Het eerste jaarboek begonnen lijn wordt in Het tweede jaarboek doorgetrokken. Een aantal artikelen is ditmaal gegroepeerd rond het thema socialisme en cultuur. Jan Bank schrijft daarop een uitvoerige inleiding. Bertus Mulder noteert een verhelderende historie van het tijdschrift De Nieuwe Tijd en Sjoerd van Faassen van De socialistische gids. De veranderingen die zich in het redactionele beleid van dit laatste blad voltrokken zijn in veel opzichten tekenend voor nieuw ingeslagen wegen met betrekking tot de sociaal-democratische theorie en praktijk. Harry Lintsen levert een bijdrage over de relatie die een aantal ingenieurs in Nederland in de eerste decenniën van deze eeuw met het socialisme heeft onderhouden. De twee profielen zijn gewijd aan J . Suys - door Fenna van den Burg - en Hilda Verwey-Jonker - door Anneke Ribberink. Deze portretten sluiten goed aan bij de thematiek socialisme/cultuur. Twee historische bijdragen gaan over speciale problemen waarmee de SDAP en de PvdA werden geconfronteerd. Bas van Dongen schrijft over de SDAP en de eerste wereldoorlog en Frans van Baardewijk over PvdA en Indonesische kwestie. Van Nico Wilterdink is er een diepgaand artikel over inkomensverdeling, van Maarten van Traa een bijdrage over de ontwikkeling van de Franse sociaal-democratische partij tot de huidige Parti Socialiste van Mitterrand, een bijzonder interessante ontwikkeling in het socialistische denken in Frankrijk.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl