contenttype
Harko van den Hende schrijft over big data, en de macht die daarmee gepaard gaat. Om van de ‘wetmatigheid’ big data = big money af te komen is het noodzakelijk de positie van de data-eigenaren – u en ik – veel sterker te maken. Verder o.a.: artikelen van Flip de Kam, Frans Verhagen, Menno Hurenkamp, Dorette Corbey en Jan Pronk.
S&D
Op donderdag 7 december 2017 spreekt Kim Putters de Willem Witteveenlezing uit op de campus van Tilburg University, met als onderwerp: 'Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen?'
Op maandag 18 december 2017 organiseert de Stichting Dr.J.M. den Uyllezing een lezing in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. De lezing begint om 20.15 uur en wordt uitgesproken door Jesse Frederik. Aanmelden voor de lezing graag via www.pvda.nl/denuyllezing of bel tijdens kantooruren met 020-5512155.
De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Lees de analyses van onder anderen Klara Boonstra (arbeidsmarkt), Marith Volp (zorg), Flip de Kam (belastingen en financiën), Rinda den Besten (onderwijs) en Wim Derksen (ruimtelijk perspectief).
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Drie promovendi ageren tegen het hedendaags neoliberalisme (Naomi Woltring, Jan Overwijk en Lars Cornelissen). Verder dit nummer: reacties van VVD-ers Ton Elias en Patrick van Schie en van GroenLinks-ideoloog Simon Otjes op de verkiezingsnederlaag van de PvdA. En Jacques Wallage dient Annemarie Kok van repliek.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Jacques Wallage - In het vorige nummer van S&D nam Annemarie Kok het participatie-denken onder vuur (‘Klaar met politiek. Het participatie-evangelie van Wallage en Plasterk’). ‘Hoe kan het toch dat juist PvdA-mensen zo warmlopen voor allerlei vormen van inspraak en zeggenschap?’, schreef ze.
Klara Boonstra - Het regeerakkoord bevat een heel gevaarlijk plan: de vijf maanden lange proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd. Mark my words: dit zal het nieuwe massaal toegepaste standaard-flexmodel voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden.
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?