contenttype
Het decembernummer van S&D geeft houvast voor de toekomst. De Den Uyl-lezing van Lodewijk Asscher draagt de belofte van een nieuw sociaal-democratisch elan. Verder leest u hoe het verder moet met de economie van de landbouw, dat we minder moeten werken om de wereld te redden en hoe de menselijke maat terug moet keren bij de uitvoeringsdiensten.
S&D
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Sarah de Lange interviewt onderzoeker Roderik Rekker over de toenemende kloof tussen jongeren en ouderen en over de lage opkomst van jongeren bij verkiezingen.
Overig
Op maandag 7 december om 20.00 uur hield Lodewijk Asscher de zevenentwintigste Den Uyl-lezing met de titel ‘Om de zekerheid van het bestaan’. Lodewijk Asscher: 'We moeten naar een beter normaal en een PvdA die met trots haar ideologische veren gebruikt om mensen te laten vliegen.' Kijk of lees de lezing hier terug.
Word lid van S&D en krijg een boek cadeau. Bent u al lid van S&D en draagt u een nieuwe abonnee aan dan ontvangen zowel u als de nieuwe abonnee een gratis boek naar keuze! De nieuwe abonnee betaalt in het eerste jaar bovendien slechts €40,50 voor een jaarabonnement op S&D. Mail naar info@vangennep-boeken.nl
André Knottnerus - Zet volksgezondheid en economie niet tegenover elkaar. Als we niet binnen afzienbare tijd een vaccin ontwikkeld wordt tegen het coronavirus, kan het om sociale en economische redenen nodig blijken om belemmerende maatregelen toch verregaand te versoepelen om mogelijk nog grotere gezondheidsschade op langere termijn tegen te gaan.
Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma - Ook onder Biden zal Europa meer op zichzelf aangewezen zijn al was het maar omdat hij het in zijn eigen land niet gemakkelijk zal krijgen. De VS is onder Trump een ander land geworden. Steun van de Amerikanen is niet meer vanzelfsprekend.
Meike Bokhorst - In reactie op het in november verschenen advies ‘Toezicht als tegenkracht’ richtten de staatssecretarissen van Financiën een inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane op. Deze inspectie moet helpen de menselijke maat in de dienstverlening van de Belastingdienst terug te brengen.
Rutger Claassen - Afgelopen corona-jaar is een reeks aan vrijheidsbeperkende maatregelen ingesteld, met de ‘intelligente lockdown’ van dit voorjaar als hoogtepunt. Maar zijn al die geboden en verboden wel terecht? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten persoonlijke, collectieve en morele vrijheid in onderlinge samenhang worden gewogen.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
Paul de Beer - Het is een illusie te denken dat iedereen aan het werk kan komen. Dat lukt zelfs niet in tijden van hoogconjunctuur. We moeten terug naar een overheid die zelf veel meer werk creëert en subsidieert voor kwetsbare groepen. Ook is een structurele NOW-regeling nodig voor bedrijven die kampen met een plotselinge omzetdaling.
Wimar Bolhuis - 1,4 miljoen Nederlanders verdienen het minnimumloon of net iets meer. Om armoede onder deze groep tegen te gaan, moet het minimumloon omhoog . De eis van de FNV – een verhoging naar € 14 per uur in één keer – heeft erg grote gevolgen voor werknemers, werkgevers en de schatkist. Een stapsgewijze verhoging is daarom logischer.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Annemarieke Nierop spreekt met Henk te Velde (over Den Uyls befaamde oliecrisis-speech), Hedy d'Ancona (die Den Uyl ziet als feminist), Paul de Beer (die terugverlangt naar Den Uyls plandenken), Philip van Praag (over Den Uyls strubbelingen met Nieuw Links) en Marijke Linthorst (waarom het zo jammer is dat jongeren Joop den Uyl niet meer kennen).
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
In het oktobernummer van S&D leest u artikelen over de basisbaan (Mosselman & Muysken), institutioneel racisme (Andriessen), crisisbestendig beleid (De Beer), Europese solidariteit tijdens corona (Cicchi, Gensschel, Hemerijck & Nasr), het drama van kamp Moria (Huis in 't Veld) en een boekessay over het neoliberalisme in de PvdA (Woltring).
S&D