contenttype
Er loopt een rechtstreekse lijn van het stuk van Joop van den Berg over de formatieperikelen, naar het stuk van Herman Tjeenk Willink over het belang van de staat, naar de oproepen van Erik Jurgens en Barbara Oomen, naar de interventies van Wim Derksen en Maarten van den Bos. En die lijn is: politiek doet ertoe.
S&D
Van oudsher is de Wiardi Beckman Stichting gewend haar adviezen te verpakken in dikke boeken. Dat staat chic, maar is niet altijd effectief. Wij zoeken daarom een stagiair(e) die ons wil helpen de werelden van wetenschap, maatschappij en politiek met elkaar te verbinden via sociale media, website en nieuwsbrief.
Herman Tjeenk Willink - Hoe wordt de PvdA van een gedepolitiseerde bestuurderspartij waarvan de vertegenwoordigers hun positie aan het bestaande politieke bestel ontlenen, weer een politieke partij die zich niet bij het bestaande maatschappelijke bestel neerlegt?
De werkgroep Partijpolitieke processen van de WBS bestaat dit jaar 40 jaar. Kom ook naar de conferentie die we in dat kader organiseren over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie op vrijdag 26 januari.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Harko van den Hende schrijft over big data, en de macht die daarmee gepaard gaat. Om van de ‘wetmatigheid’ big data = big money af te komen is het noodzakelijk de positie van de data-eigenaren – u en ik – veel sterker te maken. Verder o.a.: artikelen van Flip de Kam, Frans Verhagen, Menno Hurenkamp, Dorette Corbey en Jan Pronk.
S&D
Drie promovendi ageren tegen het hedendaags neoliberalisme (Naomi Woltring, Jan Overwijk en Lars Cornelissen). Verder dit nummer: reacties van VVD-ers Ton Elias en Patrick van Schie en van GroenLinks-ideoloog Simon Otjes op de verkiezingsnederlaag van de PvdA. En Jacques Wallage dient Annemarie Kok van repliek.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?