contenttype
Aflevering 2 van de podcast Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten. UvA-onderzoeker Nick Martin legt uit hoe de banden van politieke partijen met maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor meer loyale kiezers.
Overig
Postuum - Op woensdag 19 februari overleed PvdA'er, hoogleraar en oud-minister van onderwijs Jos van Kemenade (82). Het grote ideaal van Jos van Kemenade was de middenschool - waarbij kinderen uit alle sociale klassen tot hun zestiende bij elkaar op school zouden blijven. Lees hier de artikelen terug die Jos van Kemenade scheef voor S&D.
Mohammed Chahim - Lobbyisten van de olie- en gasindustrie hebben in Brussel veel te lang onder de radar kunnen opereren. Mohammed Chahim reageert op het artikel van Colin Roche met een pleidooi voor veel meer transparantie.
Colin Roche - Shell, BP, Total, ExxonMobil en Chevron steken enorme hoeveelheden geld in hun lobby voor de fossiele brandstofindustrie. Het is hoog tijd een einde te maken aan de invloed van de fossiele industrie op het beleid, net zoals we dat in het verleden met de tabaksindustrie hebben gedaan.
Leon P.I.M. Hombergen - De overheid biedt burgers steeds meer ruimte voor eigen initiatief. Dat lijkt mooi, en is het vaak ook, maar het zet de solidariteit in de samenleving soms flink onder druk. Het kan niet zo zijn dat de burgers met weinig geld achterblijven met verouderde en dure energievoorzieningen terwijl de rest van Nederland comfortabel leeft in gasloze woningen.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Studenten en jongeren betalen €40,50. Word vandaag nog abonnee.
Marcel Levi - Het Nederlandse zorgstelsel met zijn sterke focus op marktwerking functioneert verre van optimaal. Omvorming tot een nationaal zorgfonds, zoals in Engeland, zou veel problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld het gebrek aan regie dat er nu is. Maar juist de situatie in Engeland laat zien dat een nationaal zorgfonds ook nadelen kent.
Barend Wind & Cody Hochstenbach - Huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd. En een progressieve woonvisie gaat om meer dan zo veel mogelijk betaalbare woningen neerzetten. Woningen moeten qua type en omvang aansluiten op de levens van de bewoners. Ze moeten energieneutraal zijn en permanente zekerheid bieden.
Paul de Beer - Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Die vraag dringt zich op na lezing van de elf bijdragen die uiteenlopende auteurs in de afgelopen nummers van S&D leverden aan de serie ‘Onze instituties op de schop’.
Philip van Praag - Een fusie tussen GroenLinks en PvdA zou tussen de 35 en 40 zetels zou kunnen opleveren. Dat concludeert Peter Kanne op basis van een aantal vragen aan kiezers over de wenselijkheid van een nieuwe linkse fusiepartij. Maar een dergelijke fusie heeft ook schaduwkanten. Intensief blijven samenwerken zou weleens beter kunnen uitpakken voor beide partijen.
Peter Kanne - Een brede volkspartij willen zijn én daadkrachtig de grote problemen van deze tijd trotseren, gaat niet samen. Beter dan te pogen alle sociale klassen aan zich te binden doen PvdA en GroenLinks er goed aan vraagstukken als klimaatverandering, immigratie en integratie naar hun hand te zetten door ook op die onderwerpen scherp stelling te nemen.
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Ja! Maar niet zoals in de jaren zeventig, schrijft Paul de Beer in een afsluitend essay in de serie ‘Onze instituties op de schop’. Lees het nu in het oktobernummer van S&D.
S&D
Uit onderzoek van Peter Kanne blijkt dat PvdA en GroenLinks samen meer stemmen kunnen trekken dan elk apart. Philip van Praag keek ook nog eens goed naar alle electorale onderzoeken en komt juist tot de conclusie dat PvdA, GroenLinks en SP in het parlement nauw moeten samenwerken, maar dat een fusie niet per se een goed idee is.
S&D
Henk te Velde, Philip van Praag, Hedy d'Ancona, Marijke Linthorst, Paul de Beer en Solange Ploeg over Joop den Uyl.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Kijktip – Twintig jaar na het verschijnen van zijn spraakmakende drieluik over de Akbarstraat keert Felix Rottenberg terug naar de wijk die ooit bekend stond als ‘de slechtste wijk van Nederland’. Hoe gaat het nu met deze multi-etnische buurt en haar bewoners? 'Terug naar de Akbarstraat' van Gülsah Dogan wordt uitgezonden op 22 en 23 januari om 22.15 uur op NPO2.
Ruud Koole - Een gemeentepolitiek die Wibaut-proof is moet de gemeenteraad niet laten onder-sneeuwen door allerlei postmodern bestuurlijk jargon dat de term 'democratisch' plakt op voorstellen die in feite de macht verschuiven van de kiezers en hun vertegenwoordigers naar professionele bestuurders. De 18e Wibautlezing is een initiatief van het Centrum voor Lokaal Bestuur.
Annelies Huygen en Sanne Akerboom - Het ontbreekt de overheid aan een omvattende visie op de energietransitie. Zonder heldere visie op het ‘raamwerk’ voor de energietransitie krijgen we zwalkend beleid, opstandige burgers en dreigen de zwakste groepen de hoogste rekening te betalen.
Paul de Beer - Het falen van de Participatiewet vraagt om een grondige herbezinning op de uitgangspunten van de wet. Hoe realistisch was het om te verwachten dat vrijwel iedereen, al dan niet met ondersteuning, in een ‘normale’ baan zou kunnen werken en dat de sociale werkplaatsen op den duur niet meer nodig zouden zijn?
Annemarieke Nierop - Managers-die-alleen-managen voeren zonder nadenken de taken uit waarvan ze denken dat de politiek die ze opdraagt. Daarom moet het hele managementsysteem van de Belastingdienst op de schop willen we het burgers-vermorzelende-monster kunnen verslaan dat deze organisatie geworden is.
Op maandag 2 december hield Frans Timmermans de Den Uyl-lezing met de titel ‘Groeien aan de grens’. De tekst van de lezing is gepubliceerd in S&D. Ook is het mogelijk deze terug te kijken.
De Wiardi Beckman Stichting ontwikkelt in samenwerking met het PvdA-partijbureau, de fractie en het Centrum voor Lokaal Bestuur een methode om op een nieuwe manier tot een politieke agenda te komen.
Wimar Bolhuis, Randy Martens & Henk Nijboer - Het is crisis op de Nederlandse woningmarkt en vooral jongeren – degenen beneden de 35 – zijn daar de dupe van. Als we niets doen verhevigt het probleem de komende jaren. Elf concrete voorstellen om het tij te keren.
Op 17 december 2018 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
Over zelfstandigen, en hun recht collectief te onderhandelen. Over de Den Uyl-lezing van José van Dijck (de lezing zelf, en reacties van Paul Tang en Kimon Moerbeek), over solidariteit binnen Europa, over de hardnekkig ongelijke emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en over nog veel meer.
S&D
In dit nummer o.a.: Coen Teulings over tien jaar na de financiële crisis, Colin Crouch over de weerstand tegen globalisering en Twan van Lieshout over de verschillende manieren om tegen een 'sociaal Europa' aan te kijken. En een politiek-literaire reisreportage van Meike Bokhorst, van Peking tot Moskou.
S&D
Reinier Tromp schrijft dit nummer over de ongebreidelde macht van techgiganten als Google, Facebook en Apple. Zij opereren in de digitale wereld, waar het kapitaal vooralsnog ongereguleerd zijn gang kan gaan. Daar tegenwicht aan bieden, en zeggenschap creëren voor burgers, is de grote uitdaging van deze tijd.
S&D
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Voor de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marijke Linthorst korte verhalen over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?