contenttype
De auteurs in dit nummer van S&D willen vooral een andere economie. Paul de Beer en Maarten Keune pleiten voor serieuze investeringen in de publieke diensten. Robert Kleinknecht pleit voor een ander soort productiviteitsgroei en duurzame groei. Als het aan Marius Kat en Paul Tang ligt, stappen we af van de ‘economie voor alles mentaliteit’.
S&D
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
De leden van de werkgroep migratie van de PvdA Buitenlandcommissie stelde het voorstel 'Een PvdA-migratiebeleid vanuit ons arbeidsperspectief' op om tot een samenhangend, evenwichtig en sociaal-democratisch migratiebeleid te komen. Jacky Bax schrijft  over het proces, haar persoonlijke ervaring als lid van de werkgroep en geeft een samenvatting van de uitkomsten.
Per 1 september 2020 zoekt de Wiardi Beckmanstichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie dat is verbonden aan de PvdA, een stagiair die wil meewerken aan de biografie van Wim Kok.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Studenten en jongeren betalen €40,50. Word vandaag nog abonnee.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst.
Column Arjan Miedema - Jongeren accepteren drastische maatregelen op de korte en middellange termijn, maar hebben behoefte aan een zekere en groene weg uit de coronacrisis.
Marius Kat & Paul Tang - De huidige crisis biedt kansen voor fundamentele economische veranderingen. Zodat economische groei niet langer de maatstaf der dingen is en ook grote bedrijven en vermogenden meebetalen aan het herstel van de crisis.
Twan van Lieshout - Als we willen dat Europa de coronacrisis doorstaat, dan kan Nederland niet ongeïnformeerd zuidelijke landen als Spanje bekritiseren omdat ze zogenaamd te weinig hervormd hebben. Zowel met het oog op solidariteit als omwille van welbegrepen eigenbelang is het zaak een betrouwbare partner te zijn voor de zwaarder getroffen EU-lidstaten.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier hun eerste blog.
Gijs van Dijk - De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en negatieve economische prikkels werken averechts. Met een paar technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.
Paul van der Aa - Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te krijgen. Dat is namelijk niet realistisch. Het is tijd voor een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschappelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald werk.
In 1935 werd door de SDAP en NVV een gezamenlijk Plan van de Arbeid gepresenteerd. Voor een project zoekt de WBS originele exemplaren van dit werk. Heeft u nog een Plan van de Arbeid in de boekenkast staan en bent u bereid om deze (tijdelijk) af te staan, mail dan naar wlinders[at]wbs.nl
Annemarieke Nierop spreekt met Henk te Velde (over Den Uyls befaamde oliecrisis-speech), Hedy d'Ancona (die Den Uyl ziet als feminist), Paul de Beer (die terugverlangt naar Den Uyls plandenken), Philip van Praag (over Den Uyls strubbelingen met Nieuw Links) en Marijke Linthorst (waarom het zo jammer is dat jongeren Joop den Uyl niet meer kennen).
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS een maandelijks blog over de Europese Unie en buitenlandse politiek. In blog 2 lijkt de wind voor de EU de verkeerde kant op te waaien in de Westelijke Balkan. Hebben de Serviërs en de Kosovaren de EU afgeschreven of hebben ze Brussel niet meer nodig om hun problemen op te lossen?