contenttype
Harko van den Hende schrijft over big data, en de macht die daarmee gepaard gaat. Om van de ‘wetmatigheid’ big data = big money af te komen is het noodzakelijk de positie van de data-eigenaren – u en ik – veel sterker te maken. Verder o.a.: artikelen van Flip de Kam, Frans Verhagen, Menno Hurenkamp, Dorette Corbey en Jan Pronk.
S&D
De werkgroep Partijpolitieke processen van de WBS bestaat dit jaar 40 jaar. Kom ook naar de conferentie die we in dat kader organiseren over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie op vrijdag 26 januari.
Dertig jaar geleden – op 24 december 1987 – overleed Joop den Uyl. Opinieblad Argus maakte een bijlage over hem. Hierin schrijven o.a. Frans Becker en Paul Kalma over de constante in Den Uyls politieke denken. Tom Pauka kijkt terug op zijn tijd als adviseur van de politicus en Mark Blaisse noteert ontroerende details over een reis naar Washington die destijds niet in Het Parool mochten.
De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Lees de analyses van onder anderen Klara Boonstra (arbeidsmarkt), Marith Volp (zorg), Flip de Kam (belastingen en financiën), Rinda den Besten (onderwijs) en Wim Derksen (ruimtelijk perspectief).
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Drie promovendi ageren tegen het hedendaags neoliberalisme (Naomi Woltring, Jan Overwijk en Lars Cornelissen). Verder dit nummer: reacties van VVD-ers Ton Elias en Patrick van Schie en van GroenLinks-ideoloog Simon Otjes op de verkiezingsnederlaag van de PvdA. En Jacques Wallage dient Annemarie Kok van repliek.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Menno Hurenkamp - Wat gebeurde er toch met ons burgerschap de afgelopen jaren? Het ging in Den Haag wel erg veel over wat de burger moet en weinig over wat de politiek kan. 
Harko van den Hende - We hebben het amper over big data, en als we er over spreken denken we dat het om privacy gaat. Maar onze geheime levens zijn een ondergeschikt puntje. Big data vormen een enorme zakelijke en daarmee ook politieke macht. 
Klara Boonstra - Het regeerakkoord bevat een heel gevaarlijk plan: de vijf maanden lange proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd. Mark my words: dit zal het nieuwe massaal toegepaste standaard-flexmodel voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden.
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?