Jaarboek 1991

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

Anno 1991 lijkt het democratisch socialisme in Europa in het slop te zitten. Het wegvallen van het Ijzeren Gordijn heeft niet geleid tot versterking van de sociaal-democratische identiteit. Het politiek initiatief, dat in de j aren zeventig verloren ging aan neoconservatieve en neoliberale stromingen, is in de jaren tachtig niet herwonnen. Dit lijkt zich nu ook - althans in Nederland - in een dalende kiezersaanhang te vertalen. Geen wonder dat de Partij van de Arbeid thans bezig is met een poging tot organisatorische en programmatische vernieuwing. Dit is geen nieuw verschijnsel, zoals blijkt uit de drie beschouwingen in dit jaarboek die ingaan op drie eerdere vernieuwingspogingen. Allereerst die van de jaren dertig, resulterend in het beginselprogramma van de SDAP van 1937. Dan de vernieuwingen in de jaren veertig en vijftig, waarin Willem Banning een centrale rol speelde. En tenslotte de revitalisering die in de jaren zestig en zeventig werd doorgevoerd. Dit actuele hoofdthema wordt aangevuld met een essay over de toneelschrijver, tevens journalist, socialist en polemist Herman Heijermans in de periode waarin deze een duidelijke rol in de SDAP speelde. Het profiel is gewijd aan Alfred Mozer, die de PvdA jarenlang diende als internationaal secretaris en de partij in de tijd van Nieuw Links verbitterd verliet.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl