Jaarboek 1982

Redactie: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp

De weerklank op de voorgaande Jaarboeken voor het democratisch socialisme is bijzonder groot geweest. De recensenten loofden, ook waar ze kritisch op bepaalde bijdragen ingingen, dit initiatief om tot een geregelde inventarisatie van historische en actuele vraagstukken in verband met de sociaal-democratie te komen. De sociaal-democratie en de afgrenzing daarvan tegen vormen van extremisme staat meer dan ooit in de belangstelling.

In dit Derde jaarboek voor het democratisch socialisme schrijft Marja Blom over de socialistische partij van Italië, de PSI; Maarten van Rossem over het ontbreken van het socialisme in de Verenigde Staten; Ger Verrips over de relatie tussen democratisch socialisme en communisme in Nederland; Marnix Krop over de Socialistische Internationale. C.H. Wiedijk schetst een profiel van Koos Vorrink.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl