Jaarboek 1984

Redactie: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp

Verbaal radicalisme versus praktisch reformisme. Deze tegenstelling die zich steeds weer manifesteert wanneer de sociaaldemocratie in het defensief is gedrongen, staat centraal in het Vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bart Trompconstateert dat de Partij van de Arbeid, ondanks alle retoriek over ‘planning’ en ‘ordening’ in de jaren zeventig, in feite een proces van ontradicalisering heeft doorgemaakt. Al zo’n dertig jaar wordt niet meer serieus nagedacht over de concrete organisatievormen die de weg naar het socialisme zouden moeten markeren. Dirk Damsma en Sjoerd Wieling beschrijven zo ’n organisatievorm, de verbruikscoöperatie. Zij geven een uitvoerig overzicht van opkomst en verval van de coöperatieve beweging in Nederland en in andere landen van West-Europa, en van de met die beweging verbonden produktieorganisaties. Dick Pels analyseert het werk van een van de belangrijkste ‘revisionisten’ van deze eeuw, Hendrik de Man. In de jaren twintig scherp aangevallen door de bewakers van de marxistische orthodoxie, na de tweede wereldoorlog genegeerd vanwege zijn collaboratie m et Nazi-Duitsland, is De Man een schrijver gebleven wiens werk ‘beangstigend actueel’ mag worden genoemd (kritiek op het marxisme, oorsprong en ontwikkeling van het reformisme, staat en arbeidersklasse, de ‘nieuwe klasse’ van intellectuelen). Verder in het Vijfde jaarboek een beschouwing van Friso Wielenga over Partij van de Arbeid en Marshall-hulp (1947-1952) en een door Jan Bank verzorgde en ingeleide bibliografie van uitgaven van de Wiardi Beekman Stichting.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl