Projecten

contenttype
De WBS ontwikkelt samen met de PvdA in Europa een visie om regionale ongelijkheid tegen te gaan.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
Jacky Bax - Welke ruimte hebben supermarkten om gezond eten te bevorderen? Hoe ziet de voedselketen eruit als je in de supermarktbranche werkt? Drie supermarktleiders vertellen wat zij belangrijk vinden voor onze voedselvoorziening.
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Globalisering is misschien wel de grootste politieke uitdaging van deze tijd voor linkse partijen. Maar een politiek aanvalsplan - wat te doen aan de negatieve gevolgen van globalisering - ontbreekt vooralsnog. Een zoektocht naar antwoorden.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Voor de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marijke Linthorst korte verhalen over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar wat goed gaat en beter kan in de zorg en bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Aanleiding voor het onderzoek was de decentralisatie van veel taken op deze terreinen naar de gemeenten in 2015. Het onderzoek leidde in 2016 tot adviezen over beschut werk, o.a. aan staatssecretaris Jetta Klijnsma, en tot aanbevelingen over de zorg aan staatssecretaris Martin van Rijn en aan lokale politici.
De Wiardi Beckman Stichting deed in 2016 onderzoek naar de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het boek 'Over de Grens. De vluchtelingencrisis als reality-test'.
Van Waarde is een onderzoeksproject dat de Wiardi Beckman Stichting startte na het begin van de economische crisis in 2008. Dit resulteerde in 2013 tot drie publicaties: 'Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw' (essay van Monika Sie Dhian Ho), 'Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven' (Sie Dhian Ho & Hurenkamp) en 'Tegenwicht' (Hurenkamp, Nierop, Sie Dhian Ho).
Het WBS Europafonds was actief tussen 2011 en 2017 en was opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie te stimuleren, kennis met betrekking tot Europese zaken over te dragen, en ideeën en visies te ontwikkelen.