Nieuws en agenda

contenttype
Sinds september heeft de Wiardi Beckman Stichting twee nieuwe medewerkers: Rick Stegeman heeft een achtergrond in de politieke filosofie en economie. Arjan Reurink is politiek econoom. Zij zijn als onderzoekers verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de actieonderzoeken van de WBS.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Boeken en publicaties die zijn uitgegeven door of in samenwerking met de WBS kunt u bestellen voor 20 euro per stuk. Als u meerdere boeken tegelijk bestelt krijgt u 50 procent korting op de totaalprijs.
Lees het laatste WBS-nieuws en de nieuwste S&D-artikelen op Twitter. Klik hier en volg ons via @WiardiBeckman.
In 1935 werd door de SDAP en NVV een gezamenlijk Plan van de Arbeid gepresenteerd. Voor een project zoekt de WBS originele exemplaren van dit werk. Heeft u nog een Plan van de Arbeid in de boekenkast staan en bent u bereid om deze (tijdelijk) af te staan, mail dan naar wlinders[at]wbs.nl
Kom direct na de speech van Lodewijk Asscher op het congres in naar de live-podcast van Den Uyl-Hoogleraar Sarah de Lange. Zij spreekt met hoogleraar Agnes Akkerman (Radboud Universiteit) over hoe werk en werkomgeving politieke attitudes en stemgedrag beïnvloeden. De podcast-studio vindt u in de buurt van de bar (en dan de trap op naar de eerste verdieping).
Marnix Krop schrijft een politieke biografie die de grote lijnen, beheersende thema's en beslissende momenten in het leven van Wim Kok behandelt, als vakbondsvoorzitter, als PvdA-leider, als minister van Financiën en als voorman van twee 'paarse' kabinetten.
Op dinsdag 25 augustus organiseert de WBS eenmalig een boekendag en kunt u langskomen op het WBS-kantoor in Den Haag om te snuffelen tussen ruim 1500 verschillende boeken, publicaties en bundels die de WBS de afgelopen decennia heeft gebruikt voor haar onderzoeken, adviezen en publicaties. Vanwege corona werken wij met aanmeldingen.

Henk van der Pols was een sociaal-democraat in al zijn vezels en daar heeft hij in zijn lange leven op vele manieren uiting aan gegeven. Tweemaal was hij wethouder voor de PvdA in Rotterdam, de stad waar hij erg van hield. Hij maakte deel uit van de glorietijd van de partij en hij maakte zich grote zorgen over de politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen van de huidige tijd.

Postuum - Op woensdag 19 februari overleed PvdA'er, hoogleraar en oud-minister van onderwijs Jos van Kemenade (82). Het grote ideaal van Jos van Kemenade was de middenschool - waarbij kinderen uit alle sociale klassen tot hun zestiende bij elkaar op school zouden blijven. Lees hier de artikelen terug die Jos van Kemenade scheef voor S&D.
Op 15 maart 2020 presenteert Boom Uitgevers in samenwerking met de WBS, het Nederlands Dachau Comité, het Verzetsmuseum en de auteurs Becker & Becker een boek over de oorlogsgeschiedenis van politicus en verzetsman Herman Bernard ‘Stuuf’ Wiardi Beckman. Er zijn presentaties van Gerdi Verbeet, de auteurs en Tjalling Halbertsma (kleinzoon van H.B. Wiardi Beckman).
Kijktip – Twintig jaar na het verschijnen van zijn spraakmakende drieluik over de Akbarstraat keert Felix Rottenberg terug naar de wijk die ooit bekend stond als ‘de slechtste wijk van Nederland’. Hoe gaat het nu met deze multi-etnische buurt en haar bewoners? 'Terug naar de Akbarstraat' van Gülsah Dogan wordt uitgezonden op 22 en 23 januari om 22.15 uur op NPO2.
Frans Becker & Tamara Becker publiceren elke week een episode uit de oorlogsgeschiedenis van H.B. Wiardi Beckman. 15 maart 2020 was het 75 jaar geleden dat Wiardi Beckman overleed in Dachau, en verscheen de biografie 'Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog van Wiardi Beckman'.
Op 13 november heeft Diederik Samsom, de 29e Willem Drees-lezing gehouden. Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, was coreferent. De lezing is een initiatief van de Stichting Willem Drees-lezing. U kunt de lezing 'De vijfde industriële revolutie' hier teruglezen.
Op maandag 2 december hield Frans Timmermans de Den Uyl-lezing met de titel ‘Groeien aan de grens’. De tekst van de lezing is gepubliceerd in S&D. Ook is het mogelijk deze terug te kijken.
De Britse hoogleraar politieke wetenschappen Simon Hix spreekt over de opkomst en ondergang van de sociaal-democratie in Europa. Zijn keynote-lezing is onderdeel van de ACES-conferentie ''Social Democratic Parties in the 21st Century''.
Na het neoliberalisme: van participatie naar Green New Deal? O.a. een discussie met Jet Bussemaker en Annemarieke Nierop over de belofte van een sociale investeringsagenda.
De Wiardi Beckman Stichting zoekt stagiairs (m/v) die willen meewerken aan onze onderzoeken waarin we oplossingen zoeken voor de krapte op de woningmarkt, de grote opgave van verduurzaming waar Nederland voor staat, de ongelijkheid in de zorg en in het onderwijs, het 'samen wonen' in een diverse wijken en nog veel meer.
Kijk je samen met Jong WBS naar het laatste verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen? Op dinsdag 19 maart om 19.30 uur bij de Wiardi Beckman Stichting.
Op 17 december 2018 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
Waar blijft de digitale publieke ruimte in Europa? In iets meer dan een decennium is het internet verworden tot een commerciële ruimte waar overheden en burgerorganisaties nauwelijks macht hebben. De concentratie van macht, kennis en kapitaal bij een handvol digitale multinationals stelt Nederland en Europa voor belangrijke dilemma’s.
Op donderdagavond 27 september organiseren de Banning Vereniging, de Internationale Liga van Religieus Socialisten en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een Engelstalige publieksbijeenkomst over een sociaal Europa na de economische crisis als opening van het internationale ILRS congres dit jaar in Utrecht. Met bijdragen van Frank Vandenbroucke, Paul Tang en Klara Boonstra.
De Banning Leergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaal-democratische beweging. In de Banning leergang 2018 gaan de deelnemers op zoek naar de stand van zaken in de Nederlandse politiek. Is dit nu de politiek die we willen? Wat zijn de alternatieven?
Op 15 september vindt in Utrecht het jaarlijkse symposium plaats van de jong wetenschappelijke bureaus Jong Wiardi Beckman Stichting (PvdA), Hellingproef (GroenLinks) en Route’66 (D66). Thema dit jaar: technologie en de impact hiervan op onze levens.

Een schoonmaker via Helping, een taxi via Uber en nooit meer koken dankzij Deliveroo. In heel Europa popt de platformeconomie op. Uber-handig, maar lang niet altijd fijn voor werknemers. Zij hebben nauwelijks rechten.

Europarlementariër Agnes Jongerius verzorgt een debatavond met interessante internationale gasten. Hoe is het als je baas een algoritme is? Hoe pakken we de keerzijdes aan? En wat zijn de kansen van platformwerk?

Gasten:

Jaarlijks organiseert Jong WBS een zomerschool, samen met de Jonge Socialisten. Dit jaar wordt van 24 tot 26 augustus gedebatteerd over onze democratie en hoe die onder druk staat. Natuurlijk is er ook een pubquiz. Aanmelden kan tot 31 juli.
Sinds deze week kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkte aan de oprichting mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Op Woensdag 9 mei organiseert de WBS discussiegroep over duurzaamheid een discussie-sessie over hoe we de rode agenda van de PvdA groener kunnen maken, initiatief “Rood-groen”. Het doel van dit initiatief: duurzaamheid erkend als fundamenteel onderdeel van de sociaal-democratie in het volgende verkiezingsprogramma.
Vrijdag 26 januari vond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Werkgroep Partijpolitieke Processen de conferentie over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie plaats in het Volkshuis te Leiden. Kijk en lees hier de conferentie terug!
De werkgroep Partijpolitieke processen van de WBS bestaat dit jaar 40 jaar. Kom ook naar de conferentie die we in dat kader organiseren over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie op vrijdag 26 januari.
Dertig jaar geleden – op 24 december 1987 – overleed Joop den Uyl. Opinieblad Argus maakte een bijlage over hem. Hierin schrijven o.a. Frans Becker en Paul Kalma over de constante in Den Uyls politieke denken. Tom Pauka kijkt terug op zijn tijd als adviseur van de politicus en Mark Blaisse noteert ontroerende details over een reis naar Washington die destijds niet in Het Parool mochten.

Klara Boonstra achter het bureau waar vroeger H.B. Wiardi Beckman aan werkte. De familie schonk het aan de Wiardi Beckman Stichting.

Op donderdag 7 december 2017 spreekt Kim Putters de Willem Witteveenlezing uit op de campus van Tilburg University, met als onderwerp: 'Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen?'
Op maandag 18 december 2017 organiseert de Stichting Dr.J.M. den Uyllezing een lezing in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. De lezing begint om 20.15 uur en wordt uitgesproken door Jesse Frederik. Aanmelden voor de lezing graag via www.pvda.nl/denuyllezing of bel tijdens kantooruren met 020-5512155.
De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Lees de analyses van onder anderen Klara Boonstra (arbeidsmarkt), Marith Volp (zorg), Flip de Kam (belastingen en financiën), Rinda den Besten (onderwijs) en Wim Derksen (ruimtelijk perspectief).
Felix Rottenberg - Toen Eberhard van der Laan fractievoorzitter was van de Amsterdamse PvdA, voerden wij vaak ‘uit het raam-hang beraad’. In het kantoor van Kennedy en van der Laan beschikte hij over een mooie kamer op de eerste etage, hoek Keizersgracht-Spiegelstraat. Als Eberhard het raam aan de Keizersgrachtzijde naar boven trok, kon ik precies op het hoekje van de gracht met hem van gedachten wisselen. Soms deden we dat fluisterend omdat er ‘stadsgeheimen’ in het geding waren. Hij noemde mij ‘jochie’, ik maakte graag een buiging voor ‘de onderkoning van de stad’.
NRC 22 september 2017 - Zodra een flexwerker zijn rechten claimt, is de kans groot dat hij zijn werk verliest, schrijft hoogleraar arbeidsrecht Klara Boonstra. Onzeker werk is volop in het nieuws. Maandagavond in Nieuwsuur: oproepkrachten hebben eigenlijk veel meer rechten dan ze denken. Vorige week in de kranten: maaltijdbezorgers op de fiets die eerst werknemers waren worden door Deliveroo omgekat tot zelfstandigen.
Op woensdag 7 juni verdedigde WBS-medewerker en hoofdredacteur van S&D Menno Hurenkamp zijn proefschrift 'Met opgeheven hoofd. Sociaal burgerschap aan het begin van de 21 eeuw'. Het proefschrift verschijnt bij Van Gennep en is te verkrijgen via bol.com.
Wim Vermeersch - Op 15 maart waren alle ogen gericht op Nederland. Velen vreesden een begin van een Nexit uit de Europese Unie en de val van de eerste domino in de rechtspopulistische revolte die zich in 2017 zou voltrekken. Maar we kregen bijna een PvdA-exit uit de Tweede Kamer (van 38 naar 9 zetels) en een nieuwe episode in de verschrompeling van de sociaaldemocratie die ook elders aan de gang is. Wat is er aan de hand met sociaaldemocratische partijen? En hoe moet het nu verder met PvdA? Klara Boonstra zoekt naar verklaringen voor wat ze de perfecte storm voor haar partij noemt. "Al realiseer ik me dat dit geen definitieve antwoorden zijn". PvdA hangt groggy in de touwen.
‘The day after the night before’, zeggen we dan tegen elkaar. Historisch verlies voor de PvdA en, ondanks de winst van GroenLinks en het surplace van de SP, eigenlijk ook voor de linkerkant van politiek Nederland. Wat staat ons nu te doen? Binnen en buiten de partij zijn er sinds 15 maart veel energieke nieuwe initiatieven gestart en hebben zich meer dan 500 nieuwe leden aangemeld. Eind april en begin mei zullen er op verschillende plekken in het land bijeenkomsten zijn waar PvdA-leden met elkaar in gesprek kunnen over de toekomst en nieuwe partij-initiatieven.