Nieuws en agenda

contenttype
Per januari/februari zoekt de Wiardi Beckman Stichting stagiairs (m/v) die willen meewerken aan onze onderzoeken waarin we oplossingen zoeken voor de krapte op de woningmarkt, de grote opgave van verduurzaming waar Nederland voor staat en de ongelijkheid in de zorg en in het onderwijs en het 'samen wonen' in een drukke wijken.   We zoeken stagiairs die onze voorstellen en ideeën willen helpen toetsen in de praktijk, met mensen die het betreft, met professionals met wetenschappers en ervaringsdeskundigen.
De wekelijkse blog van Marijke Linthorst over de zorg is de afgelopen weken niet verschenen wegens ziekte. De eerstvolgende blog verschijnt op maandag 28 oktober.
Na het neoliberalisme: van participatie naar Green New Deal? O.a. een discussie met Jet Bussemaker en Annemarieke Nierop over de belofte van een sociale investeringsagenda.
Kijk je samen met Jong WBS naar het laatste verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen? Op dinsdag 19 maart om 19.30 uur bij de Wiardi Beckman Stichting.
Op 17 december 2018 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
Waar blijft de digitale publieke ruimte in Europa? In iets meer dan een decennium is het internet verworden tot een commerciële ruimte waar overheden en burgerorganisaties nauwelijks macht hebben. De concentratie van macht, kennis en kapitaal bij een handvol digitale multinationals stelt Nederland en Europa voor belangrijke dilemma’s.
Op donderdagavond 27 september organiseren de Banning Vereniging, de Internationale Liga van Religieus Socialisten en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een Engelstalige publieksbijeenkomst over een sociaal Europa na de economische crisis als opening van het internationale ILRS congres dit jaar in Utrecht. Met bijdragen van Frank Vandenbroucke, Paul Tang en Klara Boonstra.
De Banning Leergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaal-democratische beweging. In de Banning leergang 2018 gaan de deelnemers op zoek naar de stand van zaken in de Nederlandse politiek. Is dit nu de politiek die we willen? Wat zijn de alternatieven?
Op 15 september vindt in Utrecht het jaarlijkse symposium plaats van de jong wetenschappelijke bureaus Jong Wiardi Beckman Stichting (PvdA), Hellingproef (GroenLinks) en Route’66 (D66). Thema dit jaar: technologie en de impact hiervan op onze levens.

Een schoonmaker via Helping, een taxi via Uber en nooit meer koken dankzij Deliveroo. In heel Europa popt de platformeconomie op. Uber-handig, maar lang niet altijd fijn voor werknemers.

Jaarlijks organiseert Jong WBS een zomerschool, samen met de Jonge Socialisten. Dit jaar wordt van 24 tot 26 augustus gedebatteerd over onze democratie en hoe die onder druk staat. Natuurlijk is er ook een pubquiz. Aanmelden kan tot 31 juli.
Sinds deze week kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkte aan de oprichting mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Op Woensdag 9 mei organiseert de WBS discussiegroep over duurzaamheid een discussie-sessie over hoe we de rode agenda van de PvdA groener kunnen maken, initiatief “Rood-groen”. Het doel van dit initiatief: duurzaamheid erkend als fundamenteel onderdeel van de sociaal-democratie in het volgende verkiezingsprogramma.
Vrijdag 26 januari vond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Werkgroep Partijpolitieke Processen de conferentie over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie plaats in het Volkshuis te Leiden. Kijk en lees hier de conferentie terug!
De werkgroep Partijpolitieke processen van de WBS bestaat dit jaar 40 jaar. Kom ook naar de conferentie die we in dat kader organiseren over de toekomst van de PvdA en de sociaal-democratie op vrijdag 26 januari.
Dertig jaar geleden – op 24 december 1987 – overleed Joop den Uyl. Opinieblad Argus maakte een bijlage over hem. Hierin schrijven o.a. Frans Becker en Paul Kalma over de constante in Den Uyls politieke denken. Tom Pauka kijkt terug op zijn tijd als adviseur van de politicus en Mark Blaisse noteert ontroerende details over een reis naar Washington die destijds niet in Het Parool mochten.

Klara Boonstra achter het bureau waar vroeger H.B. Wiardi Beckman aan werkte. De familie schonk het aan de Wiardi Beckman Stichting.

Op donderdag 7 december 2017 spreekt Kim Putters de Willem Witteveenlezing uit op de campus van Tilburg University, met als onderwerp: 'Hoeveel ongelijkheid kan een rechtsstaat verdragen?'
Op maandag 18 december 2017 organiseert de Stichting Dr.J.M. den Uyllezing een lezing in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. De lezing begint om 20.15 uur en wordt uitgesproken door Jesse Frederik. Aanmelden voor de lezing graag via www.pvda.nl/denuyllezing of bel tijdens kantooruren met 020-5512155.
De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Lees de analyses van onder anderen Klara Boonstra (arbeidsmarkt), Marith Volp (zorg), Flip de Kam (belastingen en financiën), Rinda den Besten (onderwijs) en Wim Derksen (ruimtelijk perspectief).
Felix Rottenberg - Toen Eberhard van der Laan fractievoorzitter was van de Amsterdamse PvdA, voerden wij vaak ‘uit het raam-hang beraad’. In het kantoor van Kennedy en van der Laan beschikte hij over een mooie kamer op de eerste etage, hoek Keizersgracht-Spiegelstraat. Als Eberhard het raam aan de Keizersgrachtzijde naar boven trok, kon ik precies op het hoekje van de gracht met hem van gedachten wisselen. Soms deden we dat fluisterend omdat er ‘stadsgeheimen’ in het geding waren. Hij noemde mij ‘jochie’, ik maakte graag een buiging voor ‘de onderkoning van de stad’.
NRC 22 september 2017 - Zodra een flexwerker zijn rechten claimt, is de kans groot dat hij zijn werk verliest, schrijft hoogleraar arbeidsrecht Klara Boonstra. Onzeker werk is volop in het nieuws. Maandagavond in Nieuwsuur: oproepkrachten hebben eigenlijk veel meer rechten dan ze denken. Vorige week in de kranten: maaltijdbezorgers op de fiets die eerst werknemers waren worden door Deliveroo omgekat tot zelfstandigen.
Op woensdag 7 juni verdedigde WBS-medewerker en hoofdredacteur van S&D Menno Hurenkamp zijn proefschrift 'Met opgeheven hoofd. Sociaal burgerschap aan het begin van de 21 eeuw'. Het proefschrift verschijnt bij Van Gennep en is te verkrijgen via bol.com.
Wim Vermeersch - Op 15 maart waren alle ogen gericht op Nederland. Velen vreesden een begin van een Nexit uit de Europese Unie en de val van de eerste domino in de rechtspopulistische revolte die zich in 2017 zou voltrekken. Maar we kregen bijna een PvdA-exit uit de Tweede Kamer (van 38 naar 9 zetels) en een nieuwe episode in de verschrompeling van de sociaaldemocratie die ook elders aan de gang is. Wat is er aan de hand met sociaaldemocratische partijen? En hoe moet het nu verder met PvdA? Klara Boonstra zoekt naar verklaringen voor wat ze de perfecte storm voor haar partij noemt. "Al realiseer ik me dat dit geen definitieve antwoorden zijn". PvdA hangt groggy in de touwen.
‘The day after the night before’, zeggen we dan tegen elkaar. Historisch verlies voor de PvdA en, ondanks de winst van GroenLinks en het surplace van de SP, eigenlijk ook voor de linkerkant van politiek Nederland. Wat staat ons nu te doen? Binnen en buiten de partij zijn er sinds 15 maart veel energieke nieuwe initiatieven gestart en hebben zich meer dan 500 nieuwe leden aangemeld. Eind april en begin mei zullen er op verschillende plekken in het land bijeenkomsten zijn waar PvdA-leden met elkaar in gesprek kunnen over de toekomst en nieuwe partij-initiatieven.