Op vrijdag 11 november organiseerde de Wiardi Beckman Stichting samen met Wetenschappelijk Bureau GroenLinks samen met en de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks de conferentie 'Groeien dankzij grenzen' in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Tijdens de conferentie gingen we in gesprek over de mogelijkheden van een nieuwe economie waarin we grenzen stellen om onszelf en onze leefomgeving te beschermen, terwijl we iedereen uitzicht bieden op een gelukkig en gezond leven. De conferentie werd geopend met een keynote-speech van hoogleraar Jan Rotmans en een vraaggesprek met journalist Jaap Tielbeke, schrijver van de boeken We waren gewaarschuwd en Een beter milieu begint niet bij jezelf. 

Het tweede deel stond in het teken van het gezamenlijke gesprek, waarbij een panel, maatschappelijke partners en het publiek met elkaar nadachten hoe een andere economie eruit zou kunnen zien. Het panel bestond uit Esther-Mirjam Sent (partijvoorzitter PvdA), Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks) en Shivant Jhagroe (universitair docent aan de Universiteit Leiden). De maatschappelijke partners die een stelling inbrachten zijn Michel Scholte (Impact Institute/True Price),  Eliane Bakker (Stichting Lenteland) en Thomas de Groot (The Commons Network). Onze directeur Tim 'S Jongers sloot de dag af. 

Je kunt de conferentie hierboven terugkijken, of hier via Youtube

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers