contenttype
Op zondag 5 september gaat WBS-directeur Klara Boonstra online in gesprek met de kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Aan de hand van recente inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek zal zij de kandidaat-voorzitters bevragen op hun visie op het voorzitterschap.
Matthijs Rooduijn - Er zijn grofweg vier richtingen die sociaal-democratische partijen kunnen inslaan: het oud-linkse pad richting de SP, een nieuw-linkse weg richting D66 en GroenLinks, concurrentie met middenpartijen of een links-nationalistische strategie. Een combinatie van de oud- en nieuw-linkse strategie lijkt de meeste kansen te bieden voor de PvdA.
Interview met Gert Biesta - Gelijke kansen in het onderwijs zijn belangrijk, maar gelijke uitkomsten zijn dat ook. Pedagoog Gert Biesta benoemt wat alle leerlingen volgens hem in elk geval zouden moeten meekrijgen voordat zij van school gaan. Dat omvat veel meer dan alleen een minimumniveau voor taalbeheersing en rekenen.
F. de Kam, W. Bolhuis & J. Lukkezen - De logica achter het restrictieve begrotingsbeleid van de vorige kabinetten is achterhaald. De economische en politiek-bestuurlijke omstandigheden zijn drastisch veranderd. Voor het toekomstige kabinet geeft dat ruimte om extra overheidsinvesteringen te doen die de brede welvaart in Nederland structureel verhogen.
Voor verandering is meer vereist dan verontwaardiging of verzet. In elk geval in autoritair geregeerde staten als Rusland en Wit-Rusland, schrijven Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma in hun nieuwste blog.
In het nieuwe nummer van S&D schrijven Matthijs Rooduijn, Philip van Praag, Rodrigo Fernandez en Angela Wigger, Tony Blair en Klara Boonstra over toekomststrategieën voor de sociaal-democratie. Verder in dit nummer artikelen over president Joe Biden, landbouw, begrotingsbeleid, onderwijs en beginselen.
S&D
U kunt boeken en publicaties van de WBS bestellen en betaalt tijdelijk alleen voor de verzendkosten. Ook zijn de boeken op 12 of 16 augustus gratis af te halen op ons kantoor in Den Haag. Klik op de link voor de beschikbare titels.
Luna Koops - De manier waarop wij met elkaar omgaan in de samenleving getuigt van een gebrek aan empathie, vertrouwen en begrip. Het is daarom tijd voor een nieuw beginsel van de PvdA: respect voor je medemens. Dat zit in beleid, maar ook in cultuur en vormt eigenlijk de kern van het sociaal-democratisch gedachtegoed.
Klara Boonstra - De linkerkant van het politiek spectrum moet een plek zijn waar de 'oude arbeider' en de 'woke jongere' zich allebei thuisvoelen, zodat ze gezamenlijk in solidariteit voor gelijkwaardigheid kunnen strijden.
Philip van Praag - In Nederland is een nieuwe vorm van verzuiling aan het ontstaan tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Een sociaal-democratische partij heeft als opdracht maatschappelijke tegenstellingen te verkleinen, en deze nieuwe segregatie te doorbreken. Dat kan alleen met een politieke agenda die ook aantrekkelijk is voor laag- en middelbaar opgeleiden.          
Opnieuw staat de PvdA op een kruispunt: meeregeren of niet? De samenwerking met andere linkse partijen intensiveren, en hoe dan? Wat zijn randvoorwaarden om een trauma zoals dat van ‘Rutte II’ te voorkomen? Politicologen en electoraal onderzoekers geven inzicht in de dilemma’s die voorliggen. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel zo vormgeven dat politiemensen in staat worden gesteld aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
In het aprilnummer van S&D duidt Menno Hurenkamp de verkiezingsuitslag. Eric Brinckmann schrijft over de toekomst van de landbouw en Matthijs van Muijen laat zien wat we kunnen leren van de Franse burgerklimaattop. Verder in S&D artikelen over democratie in de regio, het sociaal domein en ideeën voor een vitale culturele sector.
S&D
WBS-fellow Jacky Bax schrijft een blogserie over de uitdagingen van ons voedselsysteem, dat ons allemaal in leven houdt. In de tweede aflevering interviewt ze Johan van der Eijk en Keimpe van der Heide over een eerlijke prijs voor de boer.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Doorzoek hier onze dossiers met WBS-publicaties per thema: Wonen | Werk & sociale zekerheid | Duurzaamheid | Zorg & gezondheid | Onderwijs | Veiligheid & Rechtsstaat | Democratie | Kunst & Cultuur | Samenleven | Buitenland | Ideologie & Politieke analyse | Economie & Belastingen | Rol & functioneren overheid | Data & Digitalisering
boekenkast 2
Nederland kent de op één na grootste verschillen in gezondheid onder de bevolking in Europa. We kunnen deze gezondheidsverschillen verkleinen door gericht beleid te voeren in de verschillende fasen van het leven.
Overig
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 
Overig
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D