contenttype
Jacky Bax schrijft over de uitdagingen van ons voedselsysteem en interviewt drie innovatieve ondernemers over Paddenstoelenburgers, verticaal boeren en mechanische vleermuizen.
De WBS is op zoek naar een Office manager voor 20 uur per week. Klik hier voor meer informatie.
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
In het eerste S&D-nummer van 2021: Wat kiezer willen en partijen beloven (Peter Kanne, Gerrit Voerman, Bjorn van den Brink) & een alternatief voor EU-begrotingsregels (Dirk Bezemer & Arie van der Hek).
S&D
Doorzoek hier onze dossiers met WBS-publicaties per thema: Wonen | Werk & sociale zekerheid | Duurzaamheid | Zorg & gezondheid | Onderwijs | Veiligheid & Rechtsstaat | Democratie | Kunst & Cultuur | Samenleven | Buitenland | Ideologie & Politieke analyse | Economie & Belastingen | Rol & functioneren overheid | Data & Digitalisering
boekenkast 2
Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink - Een analyse van de verkiezingsprogramma’s van potentiële regeringspartijen. De fundamenteel andere visie op de overheid in het programma van de VVD is een trendbreuk. Maar vooral linkse partijen en het ‘politieke midden’ zijn (veel) linkser dan vier jaar geleden.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS een maandelijks blog over de Europese Unie en buitenlandse politiek. Zij vinden het tijd voor een doeltreffender Europees Buitenlandbeleid: De EU moet vaker haar tanden laten zien.
Nederland kent de op één na grootste verschillen in gezondheid onder de bevolking in Europa. We kunnen deze gezondheidsverschillen verkleinen door gericht beleid te voeren in de verschillende fasen van het leven.
Overig
Dirk bezemer - De strikte fiscale regels waar de Europese Unie haar lidstaten aan onderwerpt staan ter discussie. De moderne monetaire theorie wordt de laatste tijd als alternatief model naar voren geschoven, maar een simpele oplossing voor de EU biedt deze niet.
Peter Kanne - Kiezers willen een linkser, minder conservatief beleid, blijkt uit onderzoek. Maar linkse partijen profiteren daar niet van. Een jaar geleden, vlak voor de coronacrisis, stonden GroenLinks, PvdA en SP samen nog op 27% van de (virtuele) stemmen in de I&O-peiling, een jaar later – eind januari 2021 – is dat nog 23%. Wat moet links doen om weer te groeien?
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 
Overig
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D