contenttype
In het aprilnummer van S&D duidt Menno Hurenkamp de verkiezingsuitslag. Eric Brinckmann schrijft over de toekomst van de landbouw en Matthijs van Muijen laat zien wat we kunnen leren van de Franse burgerklimaattop. Verder in S&D artikelen over democratie in de regio, het sociaal domein en ideeën voor een vitale culturele sector.
S&D
Quirijn Lennert van den Hoogen - De culturele sector bestaat uit grotendeels gescheiden werelden: commercieel of gesubsidieerd, landelijk of lokaal, toptalent of amateurniveau. En sinds kort ook live of online. Als we die werelden beter met elkaar verbinden stimuleert dat diversiteit, toegankelijkheid en vernieuwing.
Sjoerd Feitsma - De culturele sector moest afgelopen jaar noodgedwongen op zoek naar nieuwe manieren om (online) publiek te bereiken. Als musea, podia en theaters straks weer opengaan kan die ervaring helpen om te innoveren en nieuw talent de ruimte te geven. Een voorwaarde is wel dat de cultuurbezuinigingen eindelijk worden teruggedraaid.
WBS-fellow Jacky Bax schrijft een blogserie over de uitdagingen van ons voedselsysteem, dat ons allemaal in leven houdt. In de tweede aflevering interviewt ze Johan van der Eijk en Keimpe van der Heide over een eerlijke prijs voor de boer.
Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans - In het licht van hun komende rol als EU-voorzitter lijken de leiders van het kleine Slovenië hun best te doen de kwalificatie staatsman te verdienen. In hun achtertuin liggen twee ‘frozen conflicts’ op een oplossing te wachten: het verdeelde Bosnië en het gespleten Kosovo.
Menno Hurenkamp - Lang blijven dralen bij de wederom dramatische verkiezingsuitslag voor de Partij van de Arbeid lijkt zinloos. Maar het beest in de bek kijken is wel nodig om zinvol verder te kunnen gaan, bij het overwegen van regeringsdeelname of uitzetten van een oppositiestrategie. Een analyse via drie hypothesen, en enkele do’s en don’ts.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
De verkiezingen van 17 maart brachten voor de traditionele linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks niet de verkiezingswinst waar zo hard op was gehoopt. In The Progressive Post van de FEPS duiden emeritus hoogleraar Hans Keman, WBS-directeur Klara Boonstra en politicoloog en oprichter van het Kieskompas André Krouwel de verkiezingsuitslag.
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Doorzoek hier onze dossiers met WBS-publicaties per thema: Wonen | Werk & sociale zekerheid | Duurzaamheid | Zorg & gezondheid | Onderwijs | Veiligheid & Rechtsstaat | Democratie | Kunst & Cultuur | Samenleven | Buitenland | Ideologie & Politieke analyse | Economie & Belastingen | Rol & functioneren overheid | Data & Digitalisering
boekenkast 2
Nederland kent de op één na grootste verschillen in gezondheid onder de bevolking in Europa. We kunnen deze gezondheidsverschillen verkleinen door gericht beleid te voeren in de verschillende fasen van het leven.
Overig
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 
Overig
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D