In Rotterdam, de stad van ‘geen woorden maar daden’, werken Richard Moti (wethouder) en Duygu Yildirim (raadslid) aan een zo goed mogelijk lokaal werkgelegenheidsbeleid. Geen makkelijke taak! Niet alleen omdat Rotterdam als grote stad ook grote problemen kent in het sociaal domein. Maar ook omdat zo’n beleid natuurlijk samen met anderen moet worden uitgevoerd, die er andere opvattingen op na houden. En de praktijk is weerbarstig!

Toch lukt het ze om een aansprekend beleid te ontwikkelen dat de levens van Rotterdammers elke dag verbetert. Richard doet daar, samen met vele andere PvdA wethouders uit het hele land, verslag van in dit mooie CLB rapport.

Omdat we allemaal veel van elkaar kunnen leren organiseren het Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting een reeks bijeenkomsten over de arbeidsmarkt, waarin lokale bestuurders hun plannen, inclusief beleid en uitvoering uiteen zetten.

Op zaterdag 22 januari van 10:00-13:00 uur presenteerden Richard en Duygu hun plannen voor Rotterdam, die uiteraard een belangrijke plek hebben in het verkiezingsprogramma. Wij denken dat ze zeer inspirerend kunnen zijn voor de tijd na de gemeenteraadsverkiezingen, vooral voor de partijgenoten die als wethouder of raadslid aan de slag kunnen gaan.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers