Via iDeal

5 euro

product
Donatie 5
Price
€ 5,00

Liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan via rekeningnummer NL74 RABO 0135 981 859.

De WBS kan niet zonder donateurs

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder deze steun. Wij hopen dat ook u de Wiardi Beckman Stichting wilt steunen. Uw bijdrage zullen we zeer zorgvuldig besteden.

Wilt u ons werk structureel steunen? De Wiardi Beckman Stichting heeft de ANBI-status (zie ter informatie ons standaardformulier van de Belastingdienst). Periodieke giften aan de WBS zijn dus aftrekbaar voor de Belastingdienst. Bel of mail ons voor meer informatie (070 262 97 20 of info@wbs.nl

Naomi Woltring

Naomi Woltring, promovendus aan de Universiteit Utrecht
Ik steun de WBS omdat het een vrijplaats is waar wetenschap, politiek en praktijk elkaar ontmoeten in een sfeer waar de normale machtsverhoudingen er veel minder toe doen. Waar Kamerleden, wethouders en ministers worden geconfronteerd met de gevolgen van en de principes achter het door hun gepropageerde beleid. Waar nieuwe ideeën worden geopperd, tegenspraak gewenst is, de beste politieke analyses je om de oren vliegen, terwijl er ook nog eens gelachen wordt. En natuurlijk steun ik de WBS ook omdat ze het beste tijdschrift van alle wetenschappelijke bureaus uitgeeft: S&D.

Flip de Kam

Flip de Kam - Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hoe kunnen we beter samenleven in een land met poreuze grenzen, toenemende  sociaal-culturele verschillen en een groeiende kloof tussen arm en rijk? Hoe dienen overheidstaken te worden verdeeld over Europa, rijksoverheid en de gemeenten? Hoe komen we tot een eerlijker en eenvoudiger belastingheffing en stevige democratische controle op de overheidsuitgaven?
In mijn ogen vreselijk belangrijke onderwerpen. ‘Links’ moet zijn denkkracht over deze onderwerpen versterken. Bij de mobilisatie van denkkracht kunnen we instellingen zoals de Wiardi Beckman Stichting niet missen. Steun deze club.

Bertus Mulder

Bertus Mulder – auteur van o.a. 'De jonge Piter Jelles'. (Friestalig, 2017) en ‘Het hart van de sociaal-democratie’ (2012)
Er is werk aan de winkel voor de WBS. De neoliberale bezuinigingsagenda heeft geleid tot ‘targets’ in het onderwijs en de gezondheidszorg, tot toegenomen werkdruk. Hoe organiseren we het herstel van vertrouwen in de werkers in onderwijs en zorg? Nederland is Europees koploper in flexwerk. Hoe bestrijden we dat?  De ecologische crisis vraagt een nieuwe economische politiek. De WBS kan een beeld geven van de transitie naar duurzaamheid. Van de herstructurering van de economie en de daarvoor nodige condities. Zich uitspreken over fiscale politiek, het opruimen van belastingconstructies, het breidelen van het flitskapitaal, het belasten van reclame, het tegengaan van verspilling. Actualisatie van ouderwetse, sociaal-democratische begrippen.