Waterstof is onmisbaar in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Maar groene waterstof is vooral schaars. Dat vraagt om weloverwogen keuzes in het kader van een groene industriepolitiek. Daarom organiseert PvdA Duurzaam samen met het wetenschappelijke Bureau van GroenLinks op 18 maart een online bijeenkomst van 10.00 - 12.00 uur. 

Groene waterstof wordt gemaakt uit water en groene stroom. Het gas kan worden gebruikt als energiedrager en als grondstof, ter vervanging van fossiele brandstoffen. Maar de productie ervan vraagt veel groene stroom. Groene waterstof zal tot ver in het volgende decennium schaars zijn.

In dit webinar behandelen we een drietal mogelijke oplossingen voor de schaarste aan groene waterstof:

  • blauwe waterstof: deze wordt geproduceerd uit aardgas, waarbij het grootste deel van de CO2 wordt opgeslagen onder de zeebodem;
  • een waterstofladder: deze geeft de meest essentiële toepassingen van waterstof voorrang;
  • import van groene waterstof uit landen met veel zon, wind en ruimte.

Tevens bespreken we de rol van Nederland in de waterstofeconomie. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Welke industrieën hebben een toekomst in een duurzaam Nederland en hoe groot is hun vraag naar waterstof?
  • Welke infrastructuur is er nodig voor het transport van waterstof en afgeleide producten?
  • Hoe worden de kosten van de opschaling van waterstofproductie verdeeld tussen overheid en bedrijfsleven?

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en PvdA Duurzaam trappen het webinar af met inleidingen. Na de reacties van een viertal volksvertegenwoordigers uit het Europees Parlement en de Tweede Kamer (Mohammed Chahim, Bas Eickhout, Suzanne Kröger en Joris Thijssen) is er ruimte voor discussie tussen de deelnemers.

Meld je hier aan.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers