Op maandag 7 juni overleed A.L. Snijders (Peter Müller). Wij waren vereerd dat hij sinds 2012 een vaste bijdrage voor S&D wilde verzorgen. We zullen zijn zkv's (zeer korte verhalen) zeer missen. Het juni-nummer van S&D zal de laatste editie zijn met op de laatste pagina een tekst van zijn hand.

Toen we hem april 2012 vroegen of hij voor S&D wilde schrijven, stemde hij in met de volgende tekst:

De grootvader van mijn vrouw is aan het eind van de negentiende eeuw geboren in Noord-Brabant. Als jongeman richtte hij een afdeling van de SDAP op in zijn woonplaats Oisterwijk, de eerste in die provincie. Hij was sigarenmaker en werd na zijn politieke bewustwording op instigatie van de pastoor ontslagen. Hij ging naar een sigarenmakerij in een volgend dorp, alles te voet. Maar de clerus rustte niet, de jonge socialist moest steeds verder lopen. Op zondag moest hij zijn huisje vaak verdedigen tegen het kerkvolk dat tijdens de dienst door de pastoor tot razernij was gebracht. Zijn vrouw hielp hem met een bezem, maar er sneuvelden toch vele ruiten. Als hij zou weten dat ik gevraagd ben te schrijven voor het tijdschrift Socialisme & Democratie, zou hij tevreden zijn.

Mijn antwoord op uw verzoek is dan ook: ik doe het.

Vriendelijke Groeten

A.L. Snijders
gras

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers