Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 

Deze notitie is als volgt opgebouwd:

Over dit onderzoek

Het actieonderzoek 'Ongelijkheid in en door het onderwijs tegengaan' vond plaats van september 2019 tot en met februari 2020. Het actieonderzoek maakt deel uit van het Toekomstlab, waarin de Wiardi Beckman Stichting nauw samenwerkt met het partijbestuur van de PvdA aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst. Het actieonderzoek ‘Kansenongelijkheid in en door het onderwijs bestrijden’ heeft zich gericht op het probleem van de groeiende kansenongelijkheid in en door het onderwijs, en op de mogelijkheden het tij te keren, onder andere door het moment uit te stellen waarop leerlingen geselecteerd worden naar verschillende onderwijsniveaus.

Door bij dit actieonderzoek te focussen op het naar achteren schuiven van het moment van definitieve selectie – door een brede tweejarige brugklas waarin leerlingen van alle niveaus samen les krijgen - blijven andere belangrijke onderwerpen terzijde liggen, zoals de wenselijkheid van breed toegankelijke voorschoolse educatie, de grootte van de klassen, het tekort aan docenten, het hoge aantal lesuren waardoor veel docenten zich gedwongen voelen parttime te werken, het niet altijd even goed lopende beroepsonderwijs, de verontrustende en toenemende privatisering van het onderwijs, de bijlesindustrie, segregatie tussen scholen, de beroeps(z)eer van docenten, onduidelijkheid in het verschil tussen havo en vwo et cetera. 

Vanuit de Wiardi Beckman Stichting werkten Constant van der Putten, Trix Pieterse, Willemijn Schouten en Wessel de Cock als stagiairs aan het actieonderzoek mee.

Beeld: algemeendagblad Flickr via Compfight cc

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl