Heleen de Coninck heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

Ze is hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven, en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar internationaal klimaat- en energiebeleid en innovatie. Ze werkte eerder ruim 10 jaar als onderzoeker bij de afdeling Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). 

Publicaties