Het debat over klimaatverandering lijkt te zijn beslecht. De sceptici die nog ontkenden dat de wereldgemiddelde temperatuur stijgt en dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens daarvan de belangrijkste oorzaak is, zijn tot zwijgen gebracht door de bewijzen die het wetenschappelijke klimaatpanel van de vn (ipcc) samenbracht in drie lijvige rapporten die vorig jaar verschenen. ipcc ontving daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede, die het panel deelde met klimaatcommunicator Al Gore. Dat deed het laatste beetje morele autoriteit van de klimaatsceptici verdampen. Dat betekent echter niet dat de discussie over klimaatverandering is afgelopen. Fase twee is aangebroken. De vraag die nu aan de orde
komt is niet ‘is het waar?’, maar ‘is het erg?’.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers