In het jaar 2000 maakte de wereldgemeenschap een afspraak: in vijftien jaar zou de armoede in de wereld gehalveerd worden. Die afspraak werd vastgelegd als één van in totaal acht Millenniumdoelen (Millennium Development Goals, mdgs). Inmiddels zit eenderde van de tijd erop. Dankzij de inspanningen van het Verenigd Koninkrijk (en Bob Geldof cs.) staat Afrika hoog op de agenda. Er wordt in ieder geval over gepraat, zowel bij hoge gremia in Gleneagles en New York als dichterbij huis aan de borreltafel. Bij een recent debat in De Balie over de mdgs spraken alle drie de panelleden de vrees uit dat de doelen betreffende onder meer moeder- en kindersterfte, onderwijs en het bestrijden van hiv/ Aids niet zouden worden gerealiseerd. Wie worden er eigenlijk op de mdgs afgerekend, als ze niet worden gehaald?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers