Honduras, 1998. Het land wordt getroffen door de orkaan Mitch, die een spoor van vernieling achter zich laat. Honduras, met een opbloeiende economie, heeft honderden doden te betreuren. Veel projecten die door Nederlandse ontwikkelingshulp zijn gefinancierd, worden vernield. Het land wordt jaren teruggeworpen in de ingezette economische ontwikkeling.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers