medewerker
kboonstra@wbs.nl

Klara Boonstra is directeur van de WBS. Ze is jurist, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht.

medewerker
auteur
anierop@wbs.nl

Annemarieke Nierop is hoofdredacteur van S&D/onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting.

medewerker
mgoedegebure@wbs.nl

Melanie Goedegebure is directie-secretaresse bij de WBS. 

medewerker
auteur
wlinders@wbs.nl

Wiljan Linders is eindredacteur van S&D.

curatorium

Ferd Crone is voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Kirsten van den Hul heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Van den Hul is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

curatorium

Hélène Oppatja heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Hans Schenk heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Schenk is o.a. hoogleraar Economische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

curatorium

Hans Andersson heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting (penningmeester). Andersson is organisatieadviseur en was onder andere voorzitter van de VARA.

curatorium

Kees Aarts heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Menno Hurenkamp heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

curatorium

Mark Elchardus heeft zitting in het curatorium van de WBS en is emeritus hoogleraar sociologie gaande Vrije Universiteit Brussel.

S&D-redactie
auteur

Meike Bokhorst is redacteur van S&D ensenior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en associate researcher bij Institutions for Open Societies en USBO 

S&D-redactie
auteur

Paul de Beer is redacteur van S&D en Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen UvA-AIAS-HSI en directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

S&D-redactie
auteur

Ruud Koole is S&D-redacteur, Eerste Kamerlid voor de PvdA en hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden.

S&D-redactie
auteur

Nik de Boer is redacteur van S&D en universitair docent constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

S&D-redactie
auteur

Wimar Bolhuis is redacteur van S&D en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

S&D-redactie
auteur

Marijke Linthorst is redacteur van S&D en oud-Eerste Kamerlid namens de PvdA.

fellow
auteur

Universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht en van 2015 tot 2018 president van de KNAW.

fellow

Max Kommer (1953) studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht.

fellow

Gijs Ockeloen (1957) is als industrieel ontwerper, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft een vreemde eend in de WBS bijt.

fellow

Bert Otten was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies en research fellow bij de WBS. Bert is voorzitter van de werkgroep arbeid van de WBS

fellow

Marnix Krop (1948) is een voormalig diplomaat.

fellow

Heleen de Coninck is hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven, en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit.

fellow

Jan Marinus Wiersma is vanaf het midden van de jaren tachtig tot 2009 in verschillende rollen bij het Oost-Europabeleid van de EU en naderhand bij het uitbreidingsbeleid betrokken geweest, eerst al

fellow

Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische R

fellow

Arie de Jong was Kamerlid en gedeputeerde, en daarna strategisch adviseur en interim-manager.

fellow
auteur

Frans Bieckmann (1963) is hoofdredacteur van The Broker (www.thebrokeronline.eu), tijdschrift en website over globalisering en ontwikkeling.