Marjolein Moorman is voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

Wethouder in Amsterdam.