Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische Raad (o.a. secretaris van de Commisie Economische Deskundigen), hoofd van de hoofdafdeling Algemene Arbeidsmarktzaken bij het Ministerie van SZW, had diverse beleids- en managementfuncties bij Arbeidsvoorziening (w.o. plv. directeur Scholing), hoofd bedrijfsvoering bij het Centrum Vakopleiding en coördinerend beleidsmedewerker bij de Raad voor Werk en Inkomen.