Songül Mutluer heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.