S&D nummer 4

Column Paul de Beer - Geloofwaardige post-coronapolitiek?
Ben Dankbaar, Raphael Smals & Geert Vissers - Maak van het klimaatprobleem geen ‘maanlanding’
Jantine Kriens - Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond

Hendrik Noten - Het adagium van meer economische groei voldoet niet meer
Kiza Magendane - Coronacrisis op het Afrikaanse continent
Column Erik Jurgens - Politieke correctheid als dogma

Column Amma Asante - Luisteren
Wimar Bolhuis - Het wettelijk minimumloon moet omhoog, maar hoe?
Constant van der Putten - Bescherm de huurders in de vrije sector

Murawski, Van den Bergh, Biemans, Bolhuis, Hormes, Rinse Oosterwijk & Kooistra - Samen uit de crisis!
Jet Bussemaker - Van technocratie naar beleid met een hart
A.L. Snijders - Kikker & pad

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Bescherm de huurders in de vrije sector

Constant van der Putten - De woningnood in Nederland wordt met het jaar nijpender. Zelfs in coronatijd stijgen de huizenprijzen en huren gewoon door. Een oplossing is niet gauw gevonden. Natuurlijk: er moet meer gebouwd worden. En natuurlijk: die vermaledijde verhuurdersheffing moet van tafel. Maar wat ook hoognodig moet gebeuren is regulering van de vrije huursector.

Van technocratie naar beleid met een hart

Jet Bussemaker - Er is grote behoefte aan een positieve visie op de overheid. De publieke sector is daarbij cruciaal. Zij kan en moet het kloppend hart van de verzorgingsstaat zijn. Een meer adaptieve vorm van bestuur waarin erkenning van complexiteit, omarming van onzekerheid, ruimte voor professionals en creatieve ideeën van burgers centraal staan, kan daarbij helpen.

Het wettelijk minimumloon moet omhoog, maar hoe?

Wimar Bolhuis - 1,4 miljoen Nederlanders verdienen het minnimumloon of net iets meer. Om armoede onder deze groep tegen te gaan, moet het minimumloon omhoog . De eis van de FNV – een verhoging naar € 14 per uur in één keer – heeft erg grote gevolgen voor werknemers, werkgevers en de schatkist. Een stapsgewijze verhoging is daarom logischer.

Het adagium van meer economische groei voldoet niet meer

Hendrik Noten - De gedachte dat alles goed komt na de coronacrisis als de economie maar weer groeit, moeten we loslaten. Verdere groei kan nooit het einddoel zijn van onze politieke ambities. Het doel moet zijn dat de samenleving erop vooruitgaat, en dat gebeurt als de collectieve sector goed functioneert, en als verduurzaming en nieuwe zekerheden voor werkenden hand in hand gaan.

Maak van het klimaatprobleem geen ‘maanlanding’

B. Dankbaar, R. Smals & G. Vissers - De aanpak van de klimaatcrisis is niet alleen een ongekende technische uitdaging, maar bovenal een maatschappelijk probleem. Nieuwe technologie is niet genoeg om het klimaatvraagstuk op te lossen. Daarvoor is een nieuw sociaal compromis nodig, waarin draagvlak, publieke diensten en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Samen uit de crisis!

Half juni was daar opeens ‘Samen uit de crisis’, een initiatief van veelal jongere, politiek actieve burgers die over de grenzen van politieke partijen heen hun krachten bundelen. Met laagdrempelige acties, campagnes, webinars en petities oefenen ze druk uit om zo op concrete onderwerpen de politieke agenda’s bij te sturen. Lees hier hun pamflet.

Gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond

Jantine Kriens - De stijgende kosten voor jeugdzorg zijn voor veel gemeenten de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. In juni trokken lokale politici aan de bel bij de rijksoverheid omdat ze de begroting niet meer rond krijgen. Maar er speelt veel meer dan alleen de oplopende kosten voor de jeugdzorg.

Kikker & Pad

A.L. Snijders - De kikker en de pad aan de rand van het bestaan. De pad is een boeddhist, de kikker een kwajongen die me ten val brengt als ik in het bos fiets. Als ik thuis kom met modder op mijn kleren, is er bezoek van Alex Kempinski, mijn moeders nieuwe vriend.

Column - Luisteren

Amma Asante - Toen ik de vraag kreeg om een column te schrijven over racisme heb ik me serieus afgevraagd wat ik hierover nog te melden had. Over dit thema is al zoveel gezegd en geschreven in de afgelopen weken. Al schrijvende kwam ik echter tot de ontdekking dat mij toch nog twee dingen van het hart moeten...

Column - Politieke correctheid als dogma

Volgens Erik Jurgens is er naast marxisme, racisme, populisme, seksisme inmiddels een nieuw -isme: ‘politiekcorrectisme’. Zelfcensuur op grond van ‘politiekcorrectisme’ - zo stelt hij - bedreigt de pers- en de debatvrijheid.

Coronacrisis op het Afrikaanse continent

Kiza Magendane - De gevolgen van de coronacrisis op het Afrikaanse continent zijn dramatisch. Economieën gaan onderuit, overheden staan onder druk en grote voedseltekorten dreigen. Afrika heeft een serieus steunpakket nodig. Om interventies effectief te laten zijn is het noodzakelijk rekening te houden met de maatschappelijke, sociale en economische realiteit ter plekke.

Column - Geloofwaardige post-coronapolitiek?

Paul de Beer - De verleiding is groot om in de coronacrisis het begin van een nieuwe fase te zien, waarin we allerlei dingen anders gaan doen. De meesten mensen lijken er echter naar te snakken dat de normale situatie weer terugkeert. Niet het nieuwe normaal, maar het oude normaal. Aan linkse partijen de taak om een realistisch alternatief te presenteren voor dat oude normaal.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl