Op 31 mei organiseerde de Wiardi Beckman Stichting een goedbezochte online bijeenkomst over mogelijke regeringsdeelname, in een poging de Haagse onderhandelaars van ammunitie te voorzien. Deze is ook terug te zien op de WBS-site. Moet de PvdA in een kabinet willen stappen met GroenLinks, CDA, VVD en D66? En hoe kan verdere linkse samenwerking eruitzien?

Het zijn aardige vragen voor liefhebbers van linkse politiek om op mooie zomeravonden over te discussiëren, maar ze leiden al snel naar prangende achterliggende kwesties: wat is de oorzaak van de electorale neergang van sociaal-democratische partijen in het gehele Westen, en hoe moet het verder? Hierover schrijven dit nummer zes auteurs van verschillend pluimage: Matthijs Rooduijn, Philip van Praag, Rodrigo Fernandez & Angela Wigger, Tony Blair en Klara Boonstra.

Verder dit nummer: Gert Biesta stelt dat het onderwijs niet alleen moet gaan over gelijke kansen, maar ook over (deels) gelijke uitkomsten. Hij vertelt wat alle leerlingen volgens hem in elk geval zouden moeten meekrijgen voordat zij van school gaan. Frans Verhagen analyseert de situatie in de Verenigde Staten: de komst van Biden verandert veel ten goede, maar voor Europa wordt de verhouding met VS nooit meer zoals vroeger. Flip de Kam, Wimar Bolhuis & Jasper Lukkezen ten slotte zetten uiteen waarom voor komende kabinetten een restrictief begrotingsbeleid niet vanzelfsprekend is.

S&D wordt deze keer voor het laatst afgesloten met een zeer kort verhaal van A.L. Snijders (Peter Müller), die op 7 juni overleed. Sinds 2012 sierde zijn zeer korte verhalen S&D. Toen ik hem april 2012 vroeg of hij voor S&D wilde schrijven, was zijn antwoord het volgende zkv:

De grootvader van mijn vrouw is aan het eind van de negentiende eeuw geboren in Noord-Brabant. Als jongeman richtte hij een afdeling van de SDAP op in zijn woonplaats Oisterwijk, de eerste in die provincie. Hij was sigarenmaker en werd na zijn politieke bewustwording op instigatie van de pastoor ontslagen. Hij ging naar een sigarenmakerij in een volgend dorp, alles te voet. Maar de clerus rustte niet, de jonge socialist moest steeds verder lopen. Op zondag moest hij zijn huisje vaak verdedigen tegen het kerkvolk dat tijdens de dienst door de pastoor tot razernij was gebracht. Zijn vrouw hielp hem met een bezem, maar er sneuvelden toch vele ruiten. Als hij zou weten dat ik gevraagd ben te schrijven voor het tijdschrift Socialisme & Democratie, zou hij tevreden zijn. Mijn antwoord op uw verzoek is dan ook: ik doe het.

Op momenten als deze stemt het voortschrijden van de tijd weemoedig.

Annemarieke Nierop
hoofdredacteur S&D

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten