Onlangs gaf ik een hoorcollege aan de Vlaamse Sociale Hogeschool van Heverlee over het
sociaal-economische beleid in Nederland. Er waren verschillende zaken waar de studenten
met enige verwondering kennis van namen - zoals de ingrijpende herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het afschaffen van de succesvolle Melkertbanen - maar het meest verbaasd waren zij toch wel over de enorme nadruk die het Nederlandse beleid legt op verhoging van de arbeidsparticipatie. Zij konden zich niet goed voorstellen dat een grotere arbeidsdeelname echt het antwoord is op de uitdagingen van het komende decennium. Toch is dit momenteel zonder twijfel de dominante opvatting in Nederland. Dat werd onlangs weer onderstreept in het rapport Naar een toekomst die werkt van de commissie-Bakker, die van de regering de opdracht had gekregen na te gaan hoe de arbeidsparticipatie in ons land kan worden verhoogd tot 80%.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers