Het gelijkheidsstreven is niet alleen het meest onderscheidende maar ook het meest omstreden beginsel van de sociaal-democratie. Gaat het om gelijkheid of om gelijkwaardigheid? Om gelijke uitkomsten of gelijke (levens)kansen? Hoe verhoudt gelijkheid zich tot dat andere belangrijke sociaal-democratische beginsel, vrijheid? Is gelijkheid te verzoenen met eigen verantwoordelijkheid? Staat meer gelijkheid niet op gespannen voet met economische doelmatigheid? Met deze en andere lastige vragen worstelt de sociaal-democratie al decennialang.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers