Het moet in 1994 zijn geweest dat Louis Tobback, de toenmalige Belgische minister van Binnenlandse Zaken, op een PvdA-bijeenkomst het verschil uitlegde tussen Belgische en Nederlandse sociaal-democraten. Als Belgische sociaal-democraten binnen een coalitieregering een compromis sluiten, presenteren ze dit ook nadrukkelijk als zodanig. Ze leggen aan hun kiezers uit op welke punten ze hun zin hebben gekregen en waar ze hebben ingeleverd. Nederlandse sociaal-democraten verdedigen een compromis alsof ze niets anders hadden gewild, zelfs niet als ze alleen hadden geregeerd.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers