Het motto van het kabinet, Samen leven, samen werken, mag dan anders doen vermoeden, toch viert het individualisme in onze samenleving hoogtij. En dan bedoel ik het methodologisch individualisme. Dat is een stroming - steeds meer de dominante stroming - in de sociale wetenschappen volgens welke het individu het vertrekpunt dient te zijn voor het onderzoek van de samenleving.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers