Jaarboek 1987

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Het Achtste jaarboek voor het democratisch socialisme duikt in de schoolstrijd, in de oudedagsvoorziening en in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. P.Korver plaatst de breuk in de SDAP in 1909, waarbij prominenten als Gorter de partij verlieten, in het perspectief van de Groninger schoolmotie. Het partijcongres van 1902 sprak zich uit voor volledige gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Tegenstanders waarschuwden, dat dit zou kunnen leiden tot overvleugeling van het openbaar door het bijzonder onderwijs. De ontwikkeling geeft hen
op dat punt gelijk: was in 1902 twee derde van het lager onderwijs openbaar en een derde bijzonder, vijftig jaar later was de verhouding precies omgekeerd.

‘Trekken van Drees’ komt in een solide wettelijk kader met de totstandkoming van de eerste echte volksverzekering: de Algemene Ouderdomswet van 1957. Velema schetst in zijn bijdrage de bijna zeventigjarige voorgeschiedenis van deze ‘algemene uniforme uitkering als bodempensioen’. Een nauwelijks fraudegevoelige, elegante uitkering, ongeacht inkomen. Maar de kansen lijken te keren: met behulp van een nieuwe generatie socialisten wordt onze fraaiste sociale voorziening, pronkstuk van socialistisch minister Suurhoff, verminkt. Een pleidooi tegen de inkomenstoets.

Hilda Verwey-Jonker heeft destijds met haar proefschrift nog materiaal aangedragen voor de Noodwet-Drees en de Algemene Ouderdomswet. Nu zij zelf al zo’n kleine vijftien jaar AOW heeft, zet zij alle kennis en ervaring — opgedaan in een druk en gevarieerd leven — in voor de emancipatiebeweging van ouderen. Corrine Oudijk vat haar denkbeelden samen: machtsvorming door organisatie en vertegenwoordiging in bijvoorbeeld ziekenfonds, pensioenfonds en woningbouwcorporatie. Maar ook zelfhulp. En vooral: geen betutteling. Omstreden en boeiend zijn haar ideeën over bevolkingspolitiek: er zijn meer kinderen nodig.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten