Zeven bijdragen over de verzorgingsstaat

Hervorming van de verzorginsstaat is noodzakelijk om een solidaire samenleving ook in de toekomst te behouden. Wat zijn de uitgangspunten van een sociaal-democratische hervorming? En op welke dilemma's stuit de PvdA bij het uitwerken van een alternatief voor het huidige beleid? In deze bundel worden antwoorden gezocht op vragen als:

* Zijn we werkelijk bereid werk boven inkomen te stellen?
- Zo ja wat zijn daarvoor de grootste belemmeringen?
* Welke risico's (bijvoorbeeld op het gebied van scholing en zorg) dienen zich aan? Wie treffen ze in het bijzonder en hoe moeten ze gedekt worden?
* Wat organiseren we collectief en wat laten we aan sociale partners en individuele burgers over?
* Wat zijn de kosten van de toekomstige verzorgingsstaat?
- Willen we die dragen of verlagen?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl