Inhoud

- Marijke Linthorst Verschil
- Flip de Kam Het kabinet-Rutte III: Sinterklaas bestaat
- Frans Verhagen De sociaal-democratie moet de PvdA achter zich laten
- Wimar Bolhuis Terug naar de middenklasse
- Menno Hurenkamp Burgers van verdienste
- Harko van den Hende Meer macht voor burgers in de bespiedeconomie
- Dorette Corbey Een zachte Brexit, Nexit, Frexit, Dexit
- A.L. Snijders Cor

Over drie recente boeken van de WBS

- Jan Pronk Drie realiteiten
- Wim Meijer Herstel van het vooruitgangsoptimisme
- Gjalt Huppes Strategische kanttekeningen bij een nieuw regeerakkoord

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

 

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2016)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp [hoofdredactie], Ruud Koole, Marijke Linthorst

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl