De jongen heette Cornelis maar werd Cor genoemd. Een eenvoudig milieu, geen boeken, geen klassieke muziek. Een Amsterdams gezin van drie zielen, Cor was enig kind, de vader stukadoor. Ze waren nooit in het Concertgebouw geweest, makkelijk te belopen. Ook het Rijksmuseum kenden ze alleen van buiten. Hun leven veranderde toen de hoofdmeester van de lagere school op een klasse-avond zei dat Cor gemakkelijk gymnasium kon doen, hij was zeer begaafd. De jongen ging naar het Barlaeus gymnasium, waar hij niet alleen uitblonk, maar alpha en bèta tegelijkertijd deed, iets wat op die school nooit eerder vertoond was. Hij slaagde met lof en het lag voor de hand dat hij aan de Gemeentelijke Universiteit klassieke talen en theoretische natuurkunde zou gaan studeren. Dat gebeurde niet, hij had Slauerhoff ontdekt en wilde ook gaan varen. In Noord-Afrika ontmoette hij de dichter die scheepsarts was, en hij maakte ook kennis met zijn vriend F.C. Terborgh, een onbekende schrijver die desondanks de Constantijn Huygens prijs zou winnen.

Cor besloot zich uit het maatschappelijk leven terug te trekken en zich alleen met poëzie te bemoeien. Niet met het maken, maar met het lezen. Na enkele jaren had hij alle gedichten uit ons taalgebied gelezen en kende hij er meer dan duizend uit zijn hoofd.

Tegen het eind van zijn leven besloot hij te trouwen met een vrouw die vijftig jaar jonger was dan hij. Hij gebruikte daarvoor het gedicht ‘Ja’ van K. Schippers.

Ja

Ik heb je lief zoals je soms
gelijk een gouden zomerdag bent nee nee nee
ik heb je lief zoals je bent
nee nee
ik heb je lief zoals
nee
ik heb je lief

Ze stond op, gaf hem een kus en zei: Ja, ik wil.
Het huwelijk duurde tien jaar, toen ging hij dood. Zij was nog erg jong. In de advertentie stond dat hij een welbesteed leven had gehad. 

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten