De vakbeweging had het zwaar het afgelopen jaar. In het debat over de pensioenen liepen de interne meningsverschillen hoog op. Het einde van de vakbeweging leek even nabij. Maar met de plannen van ‘de nieuwe vakbeweging’ gloort er weer hoop. Op 23 juni a.s. is het oprichtingscongres.

Paul de Beer laat de opmerkelijke parallellen zien tussen de (im)populariteit van de sociaal-democratische beweging en de vakbeweging. Voor beide arbeidersbewegingen ziet hij alleen toekomst als ze ophouden vermindering van sociale bescherming te accepteren omdat dat de economie ten goede zou komen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers