Over commerciële partijen die huisartsenpraktijken overnemen om vervolgens uitgeholde zorg te leveren horen we steeds vaker. Net als over financiële partijen die appartementencomplexen opkopen om die vervolgens niet te onderhouden.

Kinderopvangbedrijven die worden beheerd door beleggingsfondsen die zo hoog mogelijke rendementen nastreven, zijn al jaren in het nieuws. Net als bedrijven die hun winsten naar hun aandeelhouders laten vloeien, in plaats van naar hogere lonen, naar de bescherming van de leefomgeving of naar bedrijfsinvesteringen voor een klimaatneutrale toekomst. Denk aan Tata Steel.

Maar we denken zelden na over de krachtenvelden die op de achtergrond van dit alles spelen of de reden dat deze partijen handelen zoals ze doen. (Begrijpt u wat het verdienmodel is achter slechte zorg leveren, of een appartementencomplex verwaarlozen?) Arjan Reurink en Nik de Boer laten in dit nummer van S&D zien dat achter al deze praktijken één mechanisme zit en dat heet financialisering.

Het is best een technisch verhaal, over ‘asset managers' – vermogensbeheerders - en over Nederlandse bedrijven en belangrijke voorzieningen die door onze vingers glippen. Een cruciale en aanjagende rol hierbij blijkt weggelegd voor onze pensioenfondsen, en het nieuwe pensioenstelsel zal dat niet beter maken, integendeel.

Gelukkig is het mogelijk het proces van financialisering te keren. In dit nummer worden diverse aanbevelingen hiervoor gedaan, zoals het aan banden leggen van de inkoop van eigen aandelen of onze pensioenvermogens laten beheren door een publieke partij. Moeilijker dan te bedenken welke ingrepen nodig zijn, zal het echter zijn om hier de politieke wil voor te vinden. Dat gaat alleen lukken als we glashelder kunnen uitleggen waarom vermogensbeheerders niet de oplossing van onze problemen zijn, maar de oorzaak. En daarover leest u alles in dit nummer van S&D.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten