De komende jaren staan ons ingrijpende bezuinigingen te wachten. Het kabinet wil structureel voor zo’n 35 miljard euro ‘ombuigen’, dat is zo’n twaalf procent van de totale publieke uitgaven. Dit zal onvermijdelijk met ingrijpende hervormingen in de publieke sector gepaard gaan, want vriend en vijand zijn het erover eens dat een dergelijke doelstelling niet te realiseren valt met de kaasschaafmethode, dat wil zeggen alle uitgavenposten met hetzelfde percentage verlagen. Welke hervormingen het kabinet gaat voorstellen wordt pas volgend voorjaar bekend, maar het lijkt wel zeker dat een deel van de bezuinigingen zal worden gevonden door publieke diensten te verschuiven naar de markt.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers