Bij aanvang van het project schreef Miriam Haagh een discussienota, om het doel van het actieonderzoek scherp te krijgen. De volgende opdracht hieruit is richtinggevend geweest:

‘De kwaliteit van leven van mensen verdient meer aandacht in de zorg. Dat betekent een verschuiving van de aandacht voor zorg naar gezondheid. Van een zorgsysteem gericht op behandelingen en ingrepen, naar gelijke gezondheidskansen en voorkomen van problemen. Er is een tweedeling in mensen die wel en mensen die niet kunnen meekomen als het gaat om gezondheid. Hoe ongelijk zijn de kansen en mogelijkheden van mensen op gebied van gezondheid nu verdeeld? En voor gelijke gezondheidskansen, wat is daar voor nodig en wat vraagt dat van ons sociaal democraten? […] Samen met deze werkgroep zou ik graag onderzoeken wat er nodig is om de ongelijkheid in gezondheid terug te dringen. Aan welke randvoorwoorden moet onze gezondheidszorg voldoen om de ongelijkheid kleiner te maken?’

De leden van de werkgroep besloten de focus niet zozeer te leggen op het systeem van gezondheidszorg, maar zich te laten leiden door gezondheid en welzijn in de verschillende levensfasen. Daarbij formuleerden we drie zaken die belangrijk zijn om telkens na te gaan:

  • Hoe voorkomen we dat mensen ziek worden?
  • Hoe richten we onze samenleving zo in dat mensen zo goed mogelijk om kunnen gaan met hun ziekte en beperkingen?
  • Hoe kunnen mensen blijven meedoen (ertoe doen)?

Per levensfase doen we een aantal concrete voorstellen. De levensfasen zijn:

  • de kindertijd
  • de kracht van het leven, het werkende leven
  • de drukke periode na pensionering (het  feest van het leven)
  • de laatste jaren van het leven

Verder lezen?

> naar de eerste resultaten van het actieonderzoek 'Als je maar gezond bent'
> naar de inleiding van het actieonderzoek 'Als je maar gezond bent' 
> naar het overzicht 'Toekomstlab'