Jaarboek 2007

In Op zoek naar progressief Amerika schetsen vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers en publicisten de onhoudbare polarisatie in de vs onder Bush. Zij schrijven onder meer over de ideeënoorlog tussen linkse en rechtse denktanks, de rol van de media in de politiek, de positie van de vakbeweging, de noodzaak van het creëren van een verzorgingsstaat, immigratie en de kernwaarden van Amerika, godsdienst als inspiratiebron voor progressieve politiek en de buitenlandse politiek van Washington.

Inhoud

 • Frans Becker en Menno Hurenkamp - Inleiding 7
 • Ezra Klein - De herrijzenis van links in Amerika. Van een politiek van kleine stappen naar een politiek van ingrijpende verandering 22
 • Matthew Yglesias - It’s the foreign policy, stupid 39
 • Dean Baker - De wederopbouw van de Amerikaanse verzorgingsstaat 54
 • Andrew Rich - Denktanks en de ideeënoorlog in de Amerikaanse politiek 71
 • Amy Sullivan - Trouw aan het geloof. Links en religie in Amerika 83
 • Teake Zuidema (tekst en fotografie) - Pittsburgh is niet meer Steel City 98
 • Gary Gerstle - Hoe Amerika omgaat met zijn immigranten. Het verleden, het heden en de toekomst 112
 • Todd Gitlin - Wat kunnen de media voor links Amerika betekenen? 128
 • Nelson Lichtenstein - Een succesvolle strategie voor de vakbeweging 148
 • Andrew J. Bacevich - Laten wij onze eigen tuin onderhouden 159
 • Personalia 173
 • Personenregister 177

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl