Ik herinner me dat ik geboren ben met handen

van mijn vaderskant en wat daaruit is weggegleden.

'Hou dat vast,' zei de man die me twee keer twaalf

minuten had zien huilen als een baby en daar in

rechte lijnen een draai aan wilde geven.

 

Hij tekende een kubus op het bord. 'Pas als je

niet meer om je eigen hoek komt kijken is het

plaatje rond, heb ik de kantjes gladgestreken.'

Wie baart er nu een kreukvrij wezen, dacht ik maar

ik vroeg het niet. Kunnen blote handen naakten kleden?

 

Verder nooit begrepen dat slakken dakloos kunnen

zijn, dat een pasgeboren zeeschildpad alleen naar

het water kruipt. Misschien snap ik alleen de egel die

bij nood zijn kroost aanvreet maar ook niet helemaal.

Wie snoert de dierenriemen zo strak aan?

 

Soms voert men jonge muizen aan een zwangere

kat om haar kittens in een emmer te verzuipen.

'Daarom dus,' zei de man, 'geef ik jou een goede kans'

en veegde met een natte vinger een hoekje van de kubus af.

Ik dacht: een pasgeborene kan ademen onder water.

Auteur(s)

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl