Ik herinner me dat ik geboren ben met handen

van mijn vaderskant en wat daaruit is weggegleden.

'Hou dat vast,' zei de man die me twee keer twaalf

minuten had zien huilen als een baby en daar in

rechte lijnen een draai aan wilde geven.

 

Hij tekende een kubus op het bord. 'Pas als je

niet meer om je eigen hoek komt kijken is het

plaatje rond, heb ik de kantjes gladgestreken.'

Wie baart er nu een kreukvrij wezen, dacht ik maar

ik vroeg het niet. Kunnen blote handen naakten kleden?

 

Verder nooit begrepen dat slakken dakloos kunnen

zijn, dat een pasgeboren zeeschildpad alleen naar

het water kruipt. Misschien snap ik alleen de egel die

bij nood zijn kroost aanvreet maar ook niet helemaal.

Wie snoert de dierenriemen zo strak aan?

 

Soms voert men jonge muizen aan een zwangere

kat om haar kittens in een emmer te verzuipen.

'Daarom dus,' zei de man, 'geef ik jou een goede kans'

en veegde met een natte vinger een hoekje van de kubus af.

Ik dacht: een pasgeborene kan ademen onder water.

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten