De meeste politici gunnen ons pas aan het eind van hun carrière een inkijkje in hun persoonlijke wordingsgeschiedenis. In hun memoires vereffenen zij openstaande rekeningen en verantwoorden zij zich voor omstreden keuzes in hun politieke loopbaan. Het is - zeker voor een Nederlandse politicus - dan ook opmerkelijk dat Wouter Bos ons nu al inzicht verschaft in hoe hij geworden is tot wat hij is: kandidaat-premier van Nederland.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers