Nederland maakte, net als de rest van de rijke westerse wereld, de afgelopen honderd jaar een ongekende economische ontwikkeling door. In een eeuw tijd werd de totale productie 24 maal zo groot en het welvaartsniveau per hoofd van de bevolking achtmaal zo hoog (zie tabel 1). De belangrijkste drijvende kracht hierachter was de technologische ontwikkeling. Mechanisering en automatisering resulteerden in een explosieve groei van de productiviteit.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers