Lucy en Anna zijn meisjes die geruime tijd bij mij in de Achterhoek hebben gelogeerd. Ik woonde alleen, zij waren verdwaald en klopten op een late avond bij mij aan. Ze bleven veertien dagen, ze kookten, ik had aanspraak. Ik heb ze beschreven in een kort verhaal, enkele maanden geleden gepubliceerd. Gisteren ontving ik bericht van een lezer. Hij schrijft dat hij in de Australische Daily Mail van 30-12-2016 heeft gelezen dat Anna en Lucy DeCinque zichzelf de meest identieke tweeling ter wereld noemen. Zij willen er dan ook alles aan doen om zo te blijven. Ze hebben zich een aantal keren laten behandelen aan hun lichaam om nog meer op elkaar te lijken, maar nu zijn ze een stap verder gegaan, ook in hun liefdesleven willen ze niet van elkaar verschillen. Ze trouwen binnenkort met een en dezelfde man. Luister naar het marcheren van de tijd: de meisjes en hun man zijn getrouwd, ze slapen met z'n drieën in één bed. Dit duurt nu al vijf jaar, ze zijn gelukkig. Einde bericht, maar niet het einde van mijn piekeren. Zou je in Australië met z'n drieën een huwelijk kunnen sluiten? Ik zou mijn Lucy en Anna (die trouwens niet eens zussen zijn) willen vragen wat ik moet denken van twee meisjes die met dezelfde man trouwen en met hem in één bed slapen. Maar Lucy en Anna zijn spoorloos uit mijn leven verdwenen, ik weet hun achternamen niet, ik weet niet waar ze wonen. Ze waren met hun rugzak op weg naar de Middellandse Zee, ik weet niets meer dan de vrolijke anonimiteit van een paar ansichtkaarten uit Spanje en Marokko. Mijn buurman, die op de hoogte is van mijn grote verwarring, is er zeker van dat ik Anna en Lucy DeCinque uit Australië niet in verband moet brengen met de spoorloze Lucy en Anna die twee weken voor mij gekookt hebben en met wie ik nooit een bed gedeeld heb. Hij zegt dat ik me niet door het toeval van de wijs moet laten brengen als twee dezelfde, gekoppelde meisjesnamen mijn pad kruisen. Mijn buurman is de stem van de rede, hij zorgt ervoor dat ik niet ga zoeken bij de Middellandse Zee of naar Australië vlieg. En ten slotte zal hij me tegenhouden als ik in handen val van een denker die zeker weet dat de aarde plat is.

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten