Sociaal-democratische onderwijspolitiek in een tijd van nieuwe verschillen

Driekwart eeuw geleden schreef Theo Thijsen De gelukkige klas en Schoolland. Met zijn liefde voor de klas en zijn gedrevenheid om arbeiderskinderen hun talenten te laten ontwikkelen, is hij een belangrijke inspiratiebron voor de socialistische onderwijstraditie geworden. In Leergeld blikken Sjoerd Karsten en Wim Meijnen terug op deze traditie. Zij nemen in het bijzonder de afgelopen dertig jaar kritisch onder de loep, de periode dat sociaal-democraten een belangrijk stempel op de onderwijspolitiek hebben gedrukt. Die periode was niet altijd even succesvol. Het is, zo menen Karsten en Meijnen, hoog tijd voor een herbezinning. Het onderwijs wordt geconfronteerd met nieuwe sociale en culturele verschillen. Om politieke idealen als gelijkheid en solidariteit te realiseren, is een andere aanpak nodig. Het boek ontvouwt een toekomstbeeld van het onderwijs dat rekening houdt met de nieuwe verschillen en waarin bestrijding van achterstanden en het bevorderen van integratie een centrale plaats innemen. Leergeld laat zien hoe actueel de traditie van Thijsen nog is.

Het boek bevat verder commentaren van onder andere Piet de Rooy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA en Ankie Verlaan, lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam – Hogeschool van Amsterdam (UvA-HvA).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl