Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

Jong WBS organiseert regelmatig activiteiten, zoals masterclasses met vooraanstaande wetenschappers en politieke diners met spraakmakende politici. Te gast waren eerder: Paul Scheffer, Thomas von der Dunk, Jan Pronk, Frank Ankersmit, Diederik Samsom, Mark Bovens, Felix Rottenberg, Marcel van Dam, Alexander Rinnooy Kan, Monika Sie Dhian Ho, René Cuperus, Kim Putters, Ko Colijn, Raymond Gradus, Mei Li Vos, Tino Wallaart, Guy Standing, Klaas Dijkhoff, Ewald Engelen, Jan Hamming, Wouter Bos, Tom-Jan Meeus, Anton Hemerijck en Marc Chavannes.

> www.jongwbs.nl