Wat zijn de achterliggende motieven voor de bezuinigingen van het kabinet-Rutte en kunnen deze de sociaal-democratische toets der kritiek doorstaan? Paul de Beer maakt een analyse. Anders dan het huidige kabinet meent hij dat ‘het vooruitzicht dat de publieke sector in de toekomst groter zal zijn dan nu, allerminst een schrikbeeld is, maar juist een hoopvol teken’.

Waar het kabinet-Balkenende i v de eerste honderd dagen door het land trok om de mening van de bevolking te peilen, is het kabinet-Rutte voortvarend van start gegaan met het uitvoeren van de afspraken in het regeer- en gedoogakkoord. Het kabinet laat er daarbij geen twijfel over bestaan dat het ernst is met het voornemen om in deze kabinetsperiode € 18 mrd om te buigen. De afgelopen periode heeft het het ene na het andere voorstel om de overheidsuitgaven te beteugelen over het Nederlandse volk uitgestort: beperking van het persoonsgebonden budget in de langdurige zorg, bezuiniging op de kunstsubsidies en de publieke omroep, vergroting van het eigen risico in de geestelijke gezondheidszorg, vermindering van het aantal ambtenaren, beperking van het aantal mensen in de sociale werkplaatsen.

De getroffen groepen lopen keer op keer te hoop om hun ongenoegen te uiten: kunstenaars, hoogleraren, verpleegkundigen, buschauffeurs. Maar de regering kan de protesten gemakkelijk langs zich laten afglijden, doordat iedere groep slechts voor zijn eigen deelbelang opkomt. De buschauffeurs staken niet tegen de bezuinigingen op de kunst, maar tegen de privatisering van het stadsvervoer, en, omgekeerd verklaren de kunstenaars zich niet solidair met de buschauffeurs of de hoogleraren. De verdeel- en heerspolitiek van het kabinet werkt voortreffelijk en de meeste voorstellen kunnen dan ook op een meerderheid in het parlement rekenen. Voor progressieve partijen is het verleidelijk het bezuinigingsprogramma van het kabinet categorisch af te wijzen. Daarmee gaat men er echter aan voorbij dat de bezuinigingen verschillende vormen aannemen, die elk op hun eigen merites beoordeeld moeten worden.

Het volledige artikel is als pdf in de bijlage te vinden. Reageren kan door een mail te sturen naar forum@wbs.nl. De reacties zullen op deze pagina geplaatst worden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers