De Belgische socialistische minister Frank Vandenbroucke promoveerde tijdens zijn onvrijwillig gekozen politieke ballingschap in Oxford op een proefschrift over sociale rechtvaardigheid. Hij heeft zich willen buigen over de kwestie of de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls een bruikbaar fundament vormt voor sociaal-democratische politiek. Paul de Beer stelt in zijn bespreking dat Vandenbroucke erin geslaagd is aan te tonen dat financiƫle prikkels een ook voor sociaal-democraten te verdedigen sociaaleconomisch instrument zijn.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers