Wie zijn oor in ons land te luisteren legt, kan gemakkelijk de indruk krijgen dat het slecht is gesteld met de verhouding tussen de middenklasse en de verzorgingsstaat. Alom wordt geklaagd over de kwaliteit van de publieke dienstverlening: over het dalende niveau van het onderwijs, over de lange wachtlijsten in de gezondheidszorg, over ‘pyjamadagen’ in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers