Veel prangende kwesties in onze samenleving — van files tot kredietcrisis — zijn te herleiden tot alledaagse, rationele afwegingen van individuen. Hoe antwoordt de politiek? Waar bij liberalen financiële prikkels favoriet zijn en christen-democraten zweren bij zelfregulering, zouden sociaal-democraten een lans moeten breken voor een derde benadering, vindt Paul de Beer: het strak begrenzen van gedrag, bijvoorbeeld via het opleggen van quota. ‘Het is een illusie te denken dat de grote problemen van vandaag zijn op te lossen met meer eigen verantwoordelijkheid en meer marktsturing.’

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers