Wie de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, PvdA, SP en GroenLinks naast elkaar legt, krijgt de indruk dat de Nederlandse verzorgingsstaat zo’n beetje af is. Geen van die partijen wil de komende vier jaar het stelsel ingrijpend wijzigen. Terwijl het beleid van de afgelopen vijftien jaar niet tot meer activering geleid heeft, maar wel tot meer armoede. Laat de PvdA — net als onder Paars II — weer een kans lopen om de verzorgingsstaat opnieuw vorm te geven? Aan het slot van een serie over de toekomst van ons sociaal stelsel fileert Paul de Beer de verkiezingsprogramma’s.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers